Dorpen en wijken

In Stadskanaal willen we dat onze inwoners zich thuis voelen in een schone en veilige omgeving. De gemeente vindt uw betrokkenheid en inzet als bewoner belangrijk bij ontwikkelingen in uw dorp of wijk. Door wijkgericht te werken stimuleren wij bewonersparticipatie. Samen met u willen we zorgen voor verbetering van de leefbaarheid in uw dorp of wijk. Aafke Riepma is dorps- en wijkcoördinator. in onze gemeente en houdt zich hiermee bezig. 

Eigen kracht en korte lijnen

Door samenwerking van bewoners, wijkraden en dorpsbelangenverenigingen kunnen we het verschil maken. De gemeente gaat daarbij uit van de eigen kracht en ideeën van bewoners en hun omgeving. Als er een goed initiatief is werken we hier graag aan mee! Korte lijnen en toegankelijk zijn, koesteren we. Daarom brengt ons college van burgemeester en wethouders regelmatig een bezoek aan de dorpen en wijken.

Wijkraden en plaatselijke belangen

De wijkraden en plaatselijke belangenverenigingen zijn belangrijke en onmisbare partners. Zij spelen een rol bij de leefbaarheid door mee te denken over plannen en maatregelen van de gemeente. Bovendien behartigen ze de collectieve belangen binnen hun eigen dorp of wijk en zijn ze een goed geïnformeerd aanspreekpunt voor de gemeente.

Meedoen?

Wilt u ook meedenken? U kunt zich aanmelden bij de wijkraad of plaatselijk belang van uw wijk of dorp. De meeste wijkraden zijn blij met versterking omdat ze graag alle groepen bewoners vertegenwoordigen: jongeren, ouderen, allochtonen, autochtonen en mensen uit verschillende inkomensgroepen.

Dorpen en wijken in cijfers

Om goed inzicht te hebben in de situatie en ontwikkelingen van ieder dorp en wijk hebben we wijkdashboards. In het dashboard vindt u bijvoorbeeld cijfers over demografie, gezondheid, ouderenvoorzieningen en inkomen.

Toekomstbeeld met visietraject

Het samen optrekken doen we in een visietraject voor uw dorp of wijk. Dit traject bestaat uit een aantal stappen:

  • Analyse ‘Kijk de op wijk’ – Wat is ons gezamenlijk beeld van de sociale, fysieke en economische kwaliteit van een dorp of wijk?
  • Visie - Hoe denken we dat een dorp of wijk er over 10 jaar uit ziet? 
  • Programma - Welke opgaven liggen er om de visie te bereiken?
  • Projectenagenda – Welke concrete acties ondernemen de deelnemende organisaties?
  • Evaluatie - Tijdens de (jaarlijkse) dorps- of wijkbijeenkomsten evalueren we met alle deelnemers de projectenagenda, het programma en de visie.
  • Wijkdashboards (de cijfers per wijk/dorp)