Vledderveen

Vledderveen is een klein dorp met een eigen karakter. Een levendig dorp met actieve en enthousiaste bewoners. Een kwart van de bewoners bestaat uit gezinnen met kinderen. Ondernemen zit de bewoners in het bloed; het dorp heeft een breed scala aan ondernemers en zzp-ers. In Vledderveen genieten bewoners van de rust, de ruimte en de omliggende natuur.

Stichting Plaatselijk Belang Vledderveen

De bestuursleden van Plaatselijk Belang Vledderveen zetten zich in voor het dorp en haar bewoners. Zij organiseren veel activiteiten, waarvan de feestweek eens in de 5 jaar, het hoogtepunt is. Dat hoeven ze niet alleen te doen, daarvoor krijgen zij hulp van veel bewoners. Daarnaast zet Plaatselijk Belang Vledderveen zich in voor het leefbaar houden van hun dorp. Een niet altijd gemakkelijke taak, het dorp is klein en ligt in het buitengebied. De inzet om de bewoners te voorzien van snel internet is hiervan een goed voorbeeld: digitale ontsluiting is belangrijk voor zo’n klein dorp zonder fysieke voorzieningen.

Dorpsvisie

Op initiatief van Plaatselijk Belang Vledderveen is in 2010 de dorpsvisie “Vledderveen in beweging” gemaakt. De kern van de visie is dat Vledderveen een dorp met een agrarisch karakter wil zijn waar rust, ruimte, veiligheid en sociale samenhang is. Verschillende werkgroepen zijn in de afgelopen jaren met de thema’s aan het werk geweest. Vorig jaar besloot het bestuur van Plaatselijk Belang Vledderveen dat het tijd is voor een nieuwe, actuele dorpsvisie. Ze zijn met verschillende bewoners om tafel gegaan en hebben de opbrengst inmiddels in beeld. De opbrengst wordt gedeeld met alle bewoners en samen met de dorpscoördinator verder uitgewerkt.  

Geluidsportcentrum

Aan de Aviaweg in Vledderveen ligt het geluidsportcentrum Vledderveen. Op het terrein van het geluidsportcentrum is  een kartbaan en vliegveld aangelegd. De Vliegclub Westerwolde, de motorclub MRTO Vledderveen en Kartsport Noord-Nederland maken hier gebruik van.

Over Vledderveen

Aantal bewoners: bijna 300
Aantal huishoudens: ongeveer 120
Wijkwethouder: Ingrid Sterenborg-Kooij
Dorpscoördinator: Aafke Riepma