Ingrid Sterenborg-Kooij

Ingrid Sterenborg-Kooij is wethouder en eerste locoburgemeester.

Portefeuille

 • Klimaat en Duurzaamheid
 • Mobiliteit
 • Vluchtelingen en inburgering
 • Jeugd
 • Educatie
 • Welzijn

Overlegstructuren en commissies

 • VGG-commissie Ruimte, Wonen, Milieu, Energie en Mobiliteit
 • VGG-commissie Sociaal Domein
 • AB Wedeka
 • Bestuur Publiek Vervoer Groningen en Drenthe
 • Provinciaal Verkeer en Vervoersberaad
 • Bestuurlijk overleg Regionaal Energie Strategie
 • Portefeuilleoverleg Onderwijs Oost-Groningen
 • Lokaal Educatief Afstemmingoverleg (LEA)
 • Stuurgroep RegioDeal Oost-Groningen Pijler Leren
 • Zorg en Veiligheidshuis Groningen
 • AB Publieke Gezondheid en Zorg
 • Co√∂rdinerend wethouder Participatieraad
 • Bestuurlijk overleg Welstad en Tinten

Nevenfuncties

 • Maat in akkerbouw en pluimveebedrijf Maatschap Sterenborg-Kooij (bezoldigd)
 • Maat in MNO Maatschap Natuurenergie Onstwedde (bezoldigd)