Privacy

De gemeente Stadskanaal is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gemeente Stadskanaal hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van de website.

DigiD

Op onze website vindt u online formulieren waarmee u verschillende zaken kunt regelen, zoals een verhuizing doorgeven, een uittreksel aanvragen, een evenement melden, enzovoort. Voor verschillende formulieren dient u in te loggen met uw DigiD.

Meer informatie over DigiD

Bronnen van derden

Via onze website bieden we toegang tot websites en/of informatiebronnen van derden. De gemeente is niet aansprakelijk voor de inhoud of voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op de websites en/of informatiebronnen van derden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gemeente Stadskanaal verwerkt persoonsgegevens van u als u gebruik maakt van onze diensten of wanneer u deze gegevens aan ons verstrekt. Daarnaast wordt er onder strikte voorwaarden gebruik gemaakt van uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). Wanneer wij u een officiƫle brief sturen, weten we dan zeker dat we het juiste adres gebruiken.

Bijzondere persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens

Naast gewone persoonsgegevens kan het zijn dat wij bijzondere persoonsgegevens over u verwerken, wanneer u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Als u bijvoorbeeld zorg aanvraagt, dan hebben wij daar soms aanvullende informatie voor nodig. Deze informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en is alleen te raadplegen door medewerkers die de gegevens nodig hebben om uw aanvraag te kunnen behandelen.

Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor verschillende doelen. Bijvoorbeeld voor het verzenden van een brief of om uw (aan)vraag te kunnen verwerken. Gemeente Stadskanaal verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer daarvoor een wettelijke grondslag aanwezig is of indien u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Bewaartermijn

Gemeente Stadskanaal bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Voor veel gegevens geldt een wettelijke bewaartermijn waar wij ons aan moeten houden.

Delen met derden

Gemeente Stadskanaal verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Zo garanderen wij dat uw gegevens veilig en vertrouwelijk worden behandeld.

Beveiliging

Gemeente Stadskanaal neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid. De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is hierbij leidend.

Uw rechten

U heeft onder andere het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen (onder wettelijke voorwaarden). Dat doet u via het formulier inzageverzoek. De gemeente Stadskanaal zal binnen vier weken op uw schriftelijke aanvraag reageren. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Kijk voor meer informatie op de website van de autoriteit persoonsgegevens  

Klachten en twijfels

Heeft u de indruk dat wij uw gegevens onterecht verwerken of vindt u dat uw gegevens niet vertrouwelijk zijn behandeld of heeft u vragen over dit privacy statement? Dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar gemeente@stadskanaal.nl

Wijzigingen

De gemeente behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Cookies

Zie deze pagina voor ons cookie-beleid.

Veilig mailen

Ga voor meer informatie naar de pagina Veilig mailen.

Fouten in overheidsgegevens

Staat er een fout in uw gegevens van een overheidsregistratie? Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) helpt u bij het corrigeren van de fout. Weet u om welke organisatie binnen de overheid het gaat, neem dan eerst contact op met deze organisatie. Is het niet duidelijk bij welke organisatie de fout is gemaakt of komt u er met de betreffende instantie niet uit, neem dan contact op met het meldpunt.

Responsible Disclosure

De gemeente Stadskanaal vindt de veiligheid van de computersystemen belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van die systemen, kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in onze systemen heeft gevonden, horen wij dit graag van u zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen nemen 

Ga voor meer informatie naar de pagina Responsible Disclosure.

Meer weten?

Neem gerust contact op met de functionaris gegevensbescherming door te bellen naar (0599) 631 631 of te mailen naar gemeente@stadskanaal.nl