Parkwijk

Parkwijk is een langgerekte wijk en ligt langs het Stadskanaal tegen de provinciegrens aan. De wijk heeft verschillende woonbuurten met verschillende sfeerbeelden. De wijk dankt haar naam aan het monumentale Julianapark dat midden in de wijk ligt.

Wijkraad Parkwijk

Wijkraad Parkwijk is actief in de wijk en zorgt voor de verbinding tussen organisaties en de bewoners. Jaarlijks organiseert de wijkraad een aantal evenementen in het Julianapark, bijvoorbeeld de Parkwijkdag. De wijkraad zorgt ook voor wekelijkse activiteiten zoals kaarten, creagroep, koffiedrinken en het eetcafé. Dit vindt allemaal plaats in De Sevenhof aan de Burgemeester van Sevenhovenstraat 47. De wijkraad is continue op zoek naar verbindingen met de wijkpartners in relatie tot actuele thema’s zoals eenzaamheid, armoede en gezondheid.

Wijkvisie

In 2013 is de wijkvisie Groen en Gezond vastgesteld. Het gaat hierin vooral over het in stand houden van een groene wijk en het met elkaar werken aan de gezondheid van de wijkbewoners.

Julianapark - bomenroute

Het Julianapark is in het kader van een werkverschaffingsproject in de jaren 30 van de vorige eeuw aangelegd. De gebogen en slingerende padenstructuur, de royale gazons en vijver, wisselende heesterbossages en een grote variatie aan loof- en naaldbomen en coniferen, zijn kenmerkend voor dit park. Belangrijke elementen in het park zijn:

  • de muziekkoepel
  • het in 1949 geplaatste oorlogsmonument: een grote zwerfkei
  • de berceau: een pad met aan beide zijden heggen die aan de bovenzijde met elkaar zijn verbonden, zodat een soort tunnel ontstaat

Het park is in 2000 vanwege de cultuurhistorische waarde en mede door de zeldzaamheid in de provincie Groningen aangewezen als beschermd Rijksmonument. De afgelopen jaren is het park in haar oude glorie hersteld. Het park heeft een diversiteit aan bomen. Een speciale bomenroute is uitgezet en is te bewandelen met smartphone met behulp van ons Geo-portaal.

Zorgaanbod

De wijk kent een diversiteit aan verschillenden zorgaanbieders. Te denken valt aan zorg voor jongeren, ouderen, vluchtelingen, mensen met een verstandelijke, psychische of psychiatrische beperking. Ook zijn er verschillende vormen van dagbesteding in de wijk.

Over Parkwijk

Aantal bewoners: ongeveer 2600
Aantal huishoudens: ruim 1250
Wijkwethouder: Ingrid Sterenborg-Kooij
Wijkcoördinator: Nathanja Mulder