Maarsstee

De wijk Maarsstee is één van de zogenaamde Philipswijken en ligt tegen het centrum van Stadskanaal aan. Meer dan tien jaar geleden is de wijk gedeeltelijk vernieuwd en zijn er woningen gerenoveerd.

Bewonersplatform

Het Bewonersplatform Maarsstee zet zich in voor de leefbaarheid van de wijk. Zo is een aantal jaren geleden een hondenspeelplaats gerealiseerd. Ook organiseert het Bewonersplatform ontmoetingen in de wijk, zoals een nieuwjaarsreceptie en een barbecue. Met het grofvuilproject laten wijkbewoners hun grote spullen afvoeren om te voorkomen dat tuinen dienstdoen als opslagplaats. Het Bewonersplatform zet regelmatig wijkbewoners in het zonnetje met een wijkbloemetje

Buurtcentrum Maarsstee

Het Buurtcentrum aan de Nederlandlaan organiseert wekelijks activiteiten voor de wijkbewoners, waaronder het buurtrestaurant en kinderen- en seniorennactiviteiten. Het Buurtcentrum doet dienst als centraal ontmoetingsplek in de wijk.

Wijkvernieuwing

Ruim tien jaar geleden zijn wooncorporatie Lefier, gemeente en Bewonersplatform begonnen met een grootschalige wijkvernieuwing. Ongeveer de helft van de huurwoningen (portiekwoningen) is gesloopt en hier zijn appartementen en (levensloopbestendige) rijwoningen voor in de plaats gekomen. De andere helft van de woningen in de wijk is gerenoveerd. Het laatste deel van de terugbouw moet nog plaatsvinden aan de Gelderselaan.

Voorzieningen

Aan de Nederlandlaan, naast het Buurtcentrum, is er een winkel voor mensen met weinig inkomen: Boetiek Armslag. De wijkbewoners zijn voornamelijk aangewezen op de voorzieningen in het centrum van Stadskanaal dat op loopafstand bereikbaar is. In de wijk zijn twee scholen voor speciaal onderwijs en een school voor praktijkonderwijs:

  • De Baldakijn
  • Meidoornschool
  • Praktijkonderwijs Ubbo Emmius

Over Maarsstee

Aantal bewoners: ongeveer 1175
Aantal huishoudens: ongeveer 670
Wijkwethouder: Jur Mellies
Wijkcoördinator: Aafke Riepma