Maarsstee

De wijk Maarsstee is één van de zogenaamde Philipswijken en ligt tegen het centrum van Stadskanaal aan. Meer dan tien jaar geleden is de wijk geherstructureerd en is de helft van het aantal woningen vervangen door nieuwbouw.

Bewonersplatform

Het Bewonersplatform Maarsstee zet zich in voor de leefbaarheid van de wijk. Zo is een aantal jaren geleden een hondenspeelplaats gerealiseerd. Ook organiseert het Bewonersplatform ontmoetingen in de wijk, zoals een nieuwjaarsreceptie en een barbecue. Met het grofvuilproject laten wijkbewoners hun grote spullen afvoeren om te voorkomen dat tuinen dienst doen als opslagplaats. Het Bewonersplatform zet regelmatig wijkbewoners in het zonnetje met een wijkbloemetje.

Buurtcentrum Maarsstee

Vanuit het Buurtcentrum organiseert het bewonersplatform wekelijks activiteiten voor de wijkbewoners, waaronder het buurtrestaurant en kinderen- en ouderenactiviteiten. Het Buurtcentrum doet dienst als centraal ontmoetingsplek in de wijk.

Herstructurering

Ruim tien jaar geleden zijn wooncorporatie Lefier, gemeente en bewonersplatform begonnen met een grootschalige herstructurering van de wijk. Ongeveer de helft van de huurwoningen (portiekwoningen) is gesloopt en hier zijn appartementen en rijtjeswoningen voor in de plaats gekomen. De andere helft van de woningen in de wijk is gerenoveerd. Een deel van de terugbouw moet nog plaatsvinden aan de Gelderselaan.

Voorzieningen

De wijkbewoners zijn voornamelijk aangewezen op de voorzieningen in het centrum van Stadskanaal dat nabij is.
In de wijk zijn twee scholen voor speciaal onderwijs en een school voor praktijkonderwijs:

  • Praktijkonderwijs Ubbo Emmius
  • SBO De Baldakijn
  • ZLMK Meidoornschool

Over Maarsstee

Aantal bewoners: ongeveer 1175
Aantal huishoudens: ongeveer 670
Wijkcoördinator: Aafke Riepma