Musselkanaal

Musselkanaal is het één na grootste dorp van de gemeente en ligt ten zuidoosten van Stadskanaal tegen de gemeentegrens van Westerwolde en de provinciegrens met Drenthe aan. Het dorp heeft verschillende woonbuurten en kenmerkt zich vooral door haar lintstructuur. Het Stadskanaal loopt prominent door het dorp.

Dorpsbelangen

Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal (SDM) is een spreekbuis voor de bewoners, ondernemers en verenigingen in Musselkanaal. SDM is ook gesprekspartner voor de gemeente en professionele organisaties die in Musselkanaal plannen ontwikkelen en uitvoeren. Verder zet SDM zich in voor de leefbaarheid van Musselkanaal. Het motto van hen is 'Musselkanaal toont karakter'.

Dorpsvisie

In 2012 is de 'Dorpsvisie Musselkanaal 2020' vastgesteld. Met partijen zijn we nu aan het nadenken hoe Musselkanaal er in 2030 uit gaat zien en ontwikkelen we samen een nieuwe dorpsvisie.

Levendig Musselkanaal

In 2016 is er een extra impuls gekomen voor de ontwikkeling van Musselkanaal: Levendig Musselkanaal. De aanpak is er op gericht om het dorp in de toekomst een zelfstandig dorp te laten zijn en blijven. Vier partijen werken samen om de extra impuls, met financiële ondersteuning van de provincie, los te trekken. Dit zijn Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal, Stichting Ondernemersvereniging Musselkanaal, gemeente Stadskanaal en wooncorporatie Lefier. Inmiddels zijn er vele bewoners en organisaties actief.

Voorzieningen

Het dorp Musselkanaal heeft een breed aanbod van (sport) voorzieningen en er zijn vele verenigingen actief. De bewoners runnen zelf het zwembad ‘De Horsten’. In het centrum van het dorp zijn veel verschillende winkels voor de dagelijkse boodschappen met een regionale functie. In het dorp wonen veel ouderen. Een groot deel van deze ouderen  wonen in de drie verzorgingshuizen of in de appartementen in het centrum.

Over Musselkanaal

Aantal bewoners: ongeveer 6.400 (exclusief Cereswijk)
Aantal huishoudens: ongeveer 2800
Wijkcoördinator: Aafke Riepma