Maarsveld

Maarsveld is een leuke en gevarieerde wijk. Er is volop groen en water in de wijk, met vijvers aan de Maarsbroek en de Manegelaan. Er is in de wijk veel speelruimte voor kinderen, met speeltuinen en -velden verspreid over de wijk. Maarsveld grenst aan het Pagedal waar veel sportverenigingen hun plek hebben.

Wijkbelang Maarsveld

Wijkbelang Maarsveld is een actieve bewonersvertegenwoordiging. De bestuursleden zetten zich op vele manieren in voor de wijk. In het wijklokaal aan de Mr. Neuteboomstraat worden bijna dagelijks activiteiten georganiseerd. Dat varieert van koffieochtenden tot creatieve activiteiten. Ook is er een wandelclub die elke dinsdagmiddag, weer of geen weer, op pad gaat.

Wijkvisie

Begin 2000 heeft Maarsveld een aantal ingrijpende verbeteringen ondergaan, onder anderen de nieuwbouw van woningen. De partners in Maarsveld zijn overeengekomen dat een nieuwe visie niet nodig is. Wel zijn er een paar zaken die onze aandacht vragen, zoals de afnemende onderlinge binding van bewoners. In het programma en de projectenagenda 'Krachtig in diversiteit' hebben we hiervoor een aantal projecten opgenomen. We gaan regelmatig met elkaar om tafel om de projecten te evalueren.

Dierenweide Maarsveld

Sinds vorig jaar heeft Wijkbelang Maarsveld het beheer en onderhoud van de dierenweide aan de Manegelaan overgenomen. Daarbij krijgen zij hulp van vrijwilligers uit de wijk en cliënten van Cosis. In het voorjaar tot ongeveer eind oktober kunnen kinderen wekelijks de dierenweide bezoeken. Daarnaast organiseert WIjkbelang Maarsveld allerlei (kinder)activiteiten rondom de dierenweide.

Gegevens Maarsveld

Aantal bewoners: ongeveer 3000
Aantal huishoudens: ruim 1300
Dorpscoördinator: Anneke Boiten