Cereswijk

Cereswijk ligt zowel in het dorp Musselkanaal als in Stadskanaal. Het Stadskanaal loopt prominent door de wijk met in het midden de karakteristieke watertoren en de monumentale villa Huize Ter Marse.

Bewonersbelangen Cereswijk

De wijk wordt vertegenwoordigd door Bewonersbelangen Cereswijk, die zich inzet voor de leefbaarheid van de wijk. Bewonersbelangen Cereswijk stimuleert haar bewoners zoveel mogelijk om actief te zijn in de wijk

Wijkvisie  

De visie voor 2030 van Cereswijk steekt in op een veilige, gemoedelijke, gezellige en kinderrijke wijk waar verschillende mensen van jong tot oud wonen. Bewoners kennen elkaar en zorgen voor elkaar zonder dat ze bij elkaar de ‘deur platlopen’. Enthousiaste bewoners vanuit de gehele wijk zetten zich in voor de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk. Dit in nauwe samenwerking met de verenigingen, organisaties en betrokken ondernemers. De wijkvisie ‘Samen één voor een krachtige en prachtige wijk in 2030’ is vastgesteld in 2017. De inhoud van deze visie is tot stand gekomen door de inbreng van verschillende partijen in de wijk en bewoners.

De schakel

In de multifunctionele accommodatie ‘De Schakel’ zijn verschillende partijen ondergebracht. In dit voormalige verbouwde schoolgebouw zijn nu Buurthuis De Stobbe, OBS De Badde en de peuterspeelzaal gehuisvest. Vanuit De Schakel worden verschillende activiteiten voor en door de buurt georganiseerd.

Voorzieningen

Langs het kanaal zijn er verschillende bedrijven gehuisvest. De dierenweide bevindt zich midden in de wijk. Aan rand van de wijk staat een gymzaal met voetbalvelden van de voetbalvereniging SETA. Voor de dagelijkse boodschappen is men aangewezen op de winkels van Musselkanaal of Stadskanaal.

Over Cereswijk

Aantal bewoners: ongeveer 1625
Aantal huishoudens: ongeveer 670
Wijkwethouder: Jur Mellies
Wijkcoördinator: Nathanja Mulder