Van Afval Naar Grondstof (VANG)


Onze inwoners produceren gemiddeld meer dan 100 kilo afval per persoon per jaar. Dat is veel. Zeker nu. Grondstoffen worden schaarser en de druk op ons milieu neemt toe. Als gemeente willen wij samen met andere gemeenten in Nederland de afvalstroom terugbrengen tot – uiteindelijk - zo’n 30 kilo per persoon per jaar. Ook willen wij 75% van het afval recyclen. Momenteel schommelt dat percentage nog rond de 50%.  Dit zijn flinke ambities. Het vraagt veel inzet van zowel inwoners als gemeente om die ambities te halen.

Het verwerken van restafval wordt de komende jaren steeds duurder. De kosten van het ophalen en verwerken van afval stijgen. Daardoor wordt de gemeentelijke afvalstoffenheffing jaarlijks aangepast. Dat betekent dat de inwoners de tol voor de hogere afvallasten betalen. Willen we op de kosten besparen, dan moeten we dus minder afval aanbieden. Dan is het goed te beseffen dat inwoners betalen per opgehaalde, geleegde container of per storting in de ondergrondse containers. Minder afval weggooien, levert dus wat op!