Containers

In de gemeente Stadskanaal verzamelen we afval op twee manieren:

 • Groene en grijze containers
 • Ondergrondse containers

De grijze container is bedoeld voor restafval. Dit is al het afval dat u niet apart kunt inleveren. De groene container is bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval.

Ondergrondse containers

Op sommige plekken in de gemeente zijn ondergrondse containers. Deze staan vooral bij flatgebouwen en appartementencomplexen. Elke woensdag legen we de ondergrondse containers. Vuilnis naast ondergrondse containers is niet toegestaan

Als we constateren dat er vuilnis naast ondergrondse containers ligt, dan gaan wij samen met onze buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's) het afval onderzoeken en proberen een adres te achterhalen. Een boete kan hierdoor volgen. Voor een overzicht van welk afval de gemeente wanneer zal ophalen kunt u kijken op de website Mijn afvalwijzer.

Spelregels aan de weg zetten afval:

 • Zorg ervoor dat al het afval in de container past en het deksel goed sluit
 • Stamp het afval niet aan, omdat er dan afval in de container blijft vastzitten
 • Een container mag maximaal 75 kilo wegen
 • Zet de container uiterlijk om 7:30 uur aan de weg
 • Plaats de container met de dekselopening naar de straat toe
 • Zorg ervoor dat er voldoende ruimte tussen de containers is (20 centimeter)
 • Houd 2,5 meter afstand van obstakels, zoals lantaarnpalen of geparkeerde auto’s
 • Parkeer uw auto niet voor containers.
 • Zet geen vuilniszakken en ander afval naast of op de container

Is uw container niet geleegd?

Het kan voorkomen dat de container niet is geleegd op de aangegeven ophaaldag. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Als uw container niet is geleegd, kunt een melding doen via Fixi.

Container omruilen of stuk?

Heeft u een container van 140 liter en wilt u een grotere container van 240 liter aanvragen? Dan kunt u deze omruilen. U betaalt dan per lediging de kosten voor een grote container. U kunt ons mailen gemeente@stadskanaal.nl of bellen via 0599-631631.

Is uw container stuk, dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

Extra container?

Als u veel medisch afval hebt kunt u in aanmerking komen voor een extra container op basis van een medische verklaring van uw huisarts of specialist. U stuurt ons uw medische verklaring op. Wij controleren of u naast de container ook recht hebt op een vergoeding afvalstoffenheffing

Heeft u geen medische verklaring, maar wilt u toch een extra container? Neem dan contact op met onze afvaladviseur via 0599-631631. De afvaladviseur kijkt, samen met u, waar u tegenaan loopt bij het inzamelen en het scheiden van afval. Hij zorgt eventueel voor het bestellen van een extra container, waar u ook per lediging de kosten voor moet betalen.

Tarieven

Wilt u de tarieven weten voor de afvalstoffenheffing? Kijk dan op de speciale pagina voor afvalstoffenheffing.