Melding schade en overlast

Lantaarnpaal kapot, zwerfvuil op straat, achterstallig groenonderhoud, verstopte riolering of andere gebreken? Laat het ons weten.

U kunt online een melding doen in Fixi. Ook kunt u een melding doen met de Fixi app. Op die manier kunt u meldingen volgen en ontvangt u updates over uw eigen melding(en). U kunt de Fixi app downloaden in de Appstore en Google Playstore:

De meldingen gaan rechtstreeks naar onze buitendienstmedewerkers of onderaannemers en worden in principe binnen 10 werkdagen afgehandeld. Meestal kunnen we meldingen snel oplossen. Lukt dat niet, dan informeren wij u.

Bij calamiteiten kunt u bellen naar (0599) 631 631. Bel dit nummer bij gevaarlijke situaties zoals het blootliggen van stroomdraden van een lantaarnpaal of een oliespoor op de weg.

Milieuklachten

Milieuklachten meldt u niet bij de gemeente, maar bij de Milieuklachtenlijn via telefoonnummer (050) 318 00 00. Milieuklachten zijn klachten over bijvoorbeeld geluidsoverlast door vliegtuigen of scheepvaart, of stankoverlast door bedrijven, landbouw of een vreugdevuur. Ook overlast veroorzaakt door licht of stof meldt u bij de Milieuklachtenlijn.