Afvalstoffenheffing

Elk jaar betaalt u afvalstoffenheffing. De gemeente betaalt met de opbrengsten van de afvalstoffenheffing het inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval. Ons uitgangspunt is dat de opbrengsten de kosten dekken.

Vast en variabel deel

De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast bedrag (vastrecht) en een variabel bedrag (Diftar). Twee keer per jaar krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing. U kunt uw aanslag inzien en betalen in het Digitaal Belastingloket. U logt veilig in met DigiD of met eHerkenning. Heeft u geen DigiD of eHerkenning en u wilt uw aanslag inzien? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0599-631631.

Het vaste deel (vastrecht)

Dit deel bestaat uit kosten die de gemeente altijd moet maken. Dit zijn vaste kosten voor bijvoorbeeld het afvalbrengstation, de kringloopwinkel, kledingcontainers en alle glasbakken die in onze gemeente staan.

Het variabele deel

Naast het vaste deel per huishouden betaalt u voor het aanbieden van de afvalcontainers. Dit is het variabele deel. De tarieven worden bepaald op basis van het soort container dat u aanbiedt (grijs of groen) en het volume van de container (140 liter of 240 liter). Het variabele deel is dus afhankelijk het aantal keren en het soort container dat u aanbiedt.

Kosten containers

Vastrecht en soort containerGrootte Bedrag
Basisbedrag per huishouden per half jaar (vastrecht) € 80,00
Grijze container (per lediging)Groot (240 liter)€ 7,85
 Klein (140 liter)€ 5,45
Groene container (per lediging)Groot (240 liter)€ 4,20
 Klein (140 liter)€ 3,00
Ondergrondse container (per inworp) € 2,05

 

Kosten grof huisvuil

Soort afvalBrengen of laten halenBedrag
Grof huisvuil  Zelf brengen, het past in kofferbak van een normale personenauto€ 5,00
 Zelf brengen, het past niet in de kofferbak en is maximaal 2 m3€ 12,00
 Zelf brengen, minimaal 2 m3 en maximaal 4 m3€ 24,00
 Op aanvraag laten halen, per eenheid van 2 m3 of gedeelte daarvan€ 27,50
Grof tuinafvalZelf brengen, maximaal 4 m3€ 5,00

Kwijtschelding

Als u de afvalstoffenheffing niet kunt betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen. Meer informatie vindt u op de pagina kwijtschelding belastingen.

Extra afval door medische aandoening?

Het kan voorkomen dat u door medische oorzaken extra afval heeft. Bijvoorbeeld:

  • materiaal (nier)dialyse
  • incontinentiemateriaal 
  • afval in verband met een stoma

U kunt in deze gevallen soms een vergoeding van de gemeente krijgen. U vraagt de vergoeding aan per brief of per e-mail. Stuur een medische verklaring van een (huis)arts, ziekenhuis, Dialyse Centrum of zorgverzekeraar mee. Op deze verklaring moet de naam en geboortedatum van de betreffende persoon zijn vermeld.

Wij behandelen de aanvraag voor een vergoeding na afloop van een kalenderjaar. U moet de aanslag afvalstoffenheffing eerst op normale wijze betalen. 

Bezwaar maken

De gemeente heeft een besluit genomen en u bent het daar niet mee eens? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen via het Digitaal Belastingloket. U logt veilig in met DigiD of met eHerkenning. Heeft u geen DigiD of met eHerkenning? Dan kunt u uw bezwaar schriftelijk indienen. Stuur dan een brief naar de heffingsambtenaar van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.