Kwijtschelding belastingen

U kunt kwijtschelding aanvragen als u een inkomen op of rond bijstandsniveau en weinig vermogen heeft. Wanneer u kwijtschelding aanvraagt hoeft u geen of minder belasting te betalen. Kwijtschelding vraagt u aan via het Noordelijk belastingkantoor voor zowel gemeentelijke belastingen als heffingen van het waterschap. Uw verzoek om kwijtschelding kunt u het beste binnen zes weken na de aanslagdatum doen.

 

Waarvoor kunt u kwijtschelding aanvragen?

Gemeentelijke belastingen:

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

U kunt kwijtschelding van ledigingen van uw containers aanvragen.

Jaar Groene container Grijze container Ondergrondse container
20245831
20237826
20225831

 

Ruimere vermogensgrens voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u een laag inkomen maar wel geld op de bankrekening? Hiervoor zijn de regels soepeler geworden. Het bedrag dat u maximaal op uw bankrekening mag hebben staan, is verruimd. De gemeente heeft besloten om de vermogensgrens maximaal te verruimen met de volgende bedragen:

  • alleenstaande € 1.500,00
  • alleenstaande ouder € 1.800,00
  • gehuwden € 2.000,00

Dat betekent dat meer mensen recht hebben op kwijtschelding en dat aanvragen minder snel worden afgewezen. 

Banksaldo

Het saldo op uw bank- en spaarrekeningen samen mag niet hoger zijn dan het maandinkomen waar u op basis van de participatiewet recht op zou hebben. Hier komt de rekenhuur (huur minus de servicekosten) van één maand  erbovenop. Daarna haalt u het bedrag van het wooncomponent eraf. Vervolgens voegt u het bedrag van de ziektekostenpremie (zonder eigen risico) van één maand erbij op. Als laatst haalt u het bedrag van de normpremie eraf.  Dit is het vermogen wat is toegestaan.

voorbeeld rekensom:
Participatiewet + kale huurprijs – wooncomponent + ziektekostenpremie – Norm premie = uw toegestane vermogen

Wooncomponent 2024:

  • Huishouden jonger dan pensiongerechtigde leeftijd € 226,67
  • Eenpersoonshuishouden en pensioengerechtigde leeftijd € 224,85
  • Meerpersoonshuishouden en pensioengerechtigde leeftijd € 223,04

Normpremie 2024:

  • Alleenstaande en één oudergezin : € 42,00
  • Echtpaar: € 95,00

Voorbeeld in een tabel, hoe u uw toegestane vermogen kan berekenen: In deze tabel hebben wij gekozen voor een alleenstaande die jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd.

Participatiewet inkomen alleenstaande  € 1.283,83
Subsidiabele huur (kale huur)+€     650,00
Wooncomponent-€     226,67
Uw Ziektekostenpremie+€     175,00
Normpremie €         42,00
----------------------------------------------------------------------------------
Vermogen dat is toegestaan €  1.840,16
Ruimere vermogengrens alleenstaande (2023) €  1.500,00

 

Wanneer u kwijtschelding aanvraagt. Is het vermogen dat is toegestaan voor een alleenstaande € 3.340,16 ( € 1.840,16 + € 1.500,-)

Wat gebeurt er als u kwijtschelding hebt aangevraagd?

De gemeente beslist over uw aanvraag kwijtschelding. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen tien dagen na dagtekening van deze brief een beroepschrift indienen bij het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor. Zij behandelen uw beroepschrift. Het adres waar u het naar toe kunt sturen is Postbus 88, 9700 AB Groningen. Motiveer kort en bondig waarom u het niet eens bent met de beslissing.

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie over deze heffingen verwijzen we u naar het Noordelijk Belastingkantoor.