Kwijtschelding belastingen

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en geen eigen vermogen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor gemeentelijke belastingen en heffingen van het waterschap. Kwijtschelding vraagt u aan via het Noordelijk belastingkantoor.

Waarvoor kunt u kwijtschelding aanvragen?

Gemeentelijke belastingen:

Heffingen van het waterschap

  • zuiveringsheffing
  • watersysteemheffing ingezetenen

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

U kunt kwijtschelding van ledigingen van uw containers aanvragen.

 
Jaar Groene container Grijze container Ondergrondse container
20237826
20225831

 

Aanvragen kwijtschelding belastingen

Via het Noordelijk Belastingkantoor kunt u digitaal kwijtschelding aanvragen voor zowel gemeentelijke belastingen als heffingen van het waterschap. Uw verzoek om kwijtschelding kunt u het beste binnen zes weken na de aanslagdatum indienen.

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie over deze heffingen verwijzen we u naar het Noordelijk Belastingkantoor.

Wat gebeurt er als u kwijtschelding hebt aangevraagd?

De gemeente beslist over uw aanvraag kwijtschelding. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen tien dagen na dagtekening van deze brief een beroepschrift indienen bij het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor. Zij behandelen uw beroepschrift. Het adres waar u het naar toe kunt sturen is Postbus 88, 9700 AB Groningen. Motiveer kort en bondig waarom u het niet eens bent met de beslissing.