Onroerende zaakbelastingen

Iedere eigenaar van een onroerende zaak betaalt onroerende zaakbelasting (OZB). Dit kan bijvoorbeeld zijn een: woning, bedrijfsgebouw, kantoor, stuk grond, agrarisch bedrijf. Ook gebruikers van niet-woningen betalen OZB.

Heeft u vragen over de aanslag?

Eind februari valt de aanslag gemeentelijke belastingen op uw deurmat. Het kan zijn dat u vragen heeft over de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. U kunt uw aanslag inzien via ons Digitaal Belastingloket. U logt veilig in met DigiD of eHerkenning. Heeft u geen DigiD of eHerkenning of wilt u het taxatieverslag per e-mail of post ontvangen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0599 631 631.

Betalen OZB

De OZB is opgenomen in de aanslag gemeentelijke belastingen. Kunt u de OZB niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Wat is de hoogte van de OZB?

Wij bepalen de hoogte van de OZB aan de hand van de WOZ-waarde van uw vastgoedbezit. Het OZB tarief is een percentage van de WOZ-waarde.

De tarieven:

 202420232022
OZB eigenaar woning0,13770,1463  0,1672  
OZB eigenaar niet-woning0,44490,44330,4215
OZB gebruiker niet-woning0,35470,35410,3371

 

Wij bepalen de hoogte van de aanslag op basis van de situatie op 1 januari. Was u op 1 januari eigenaar en/of gebruiker van een onroerende zaak? Dan moet u voor het hele jaar OZB betalen. Dit geldt ook als u uw vastgoedbezit direct daarna verkoopt of gaat verhuizen. Er bestaat dan geen recht op ontheffing of vermindering. Bij verkoop verrekent de notaris de OZB vaak met de nieuwe eigenaar.

Sommige panden hebben een woongedeelte en een bedrijfsgedeelte. Een boerderij bijvoorbeeld. Wettelijk is bepaald dat een object als woning wordt aangemerkt als minstens 70 procent van de vastgestelde waarde betrekking heeft op het woongedeelte. Zo niet, dan is er sprake van een niet-woning.

Bezwaar maken

De gemeente heeft een besluit genomen en u bent het daar niet mee eens? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen via het Digitaal Belastingloket. U logt veilig in met DigiD of Eherkenning. Heeft u geen DigiD of eHerkenning? Dan kunt u uw bezwaar schriftelijk indienen. Stuur dan een brief naar de heffingsambtenaar van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het maken van bezwaar heeft geen invloed op de betalingsverplichting.