WOZ-waarde

De gemeente Stadskanaal stelt elk jaar de WOZ-waarde van alle panden in de gemeente vast. Voor elk belastingjaar worden alle onroerende zaken gewaardeerd naar de waardepeildatum (het prijsniveau op) 1 januari van het jaar ervoor.
De WOZ-waarde staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Het aanslagbiljet is ook meteen uw WOZ-beschikking. De WOZ-waarde heeft u nodig voor de aangifte inkomstenbelasting. Bewaar het aanslagbiljet daarom goed.

Hoogte WOZ-waarde

Het kan voorkomen dat uw WOZ-waarde behoorlijk is gestegen. En dat de stijging afwijkt van de gemiddelde waardeontwikkeling in onze gemeente. Dit hoeft niet te betekenen dat de WOZ-waarde onjuist is vastgesteld. Waar kan deze stijging mee te maken hebben:

 • een verkoopcijfer van de woning zelf of van goed vergelijkbare woningen.
 • specifieke marktontwikkelingen per woonplaats, wijk of buurt.
 • specifieke marktontwikkelingen per type woning/marktsegment.
 • een wijziging of verbetering van de woning door nieuwbouw, verbouw, uitbreiding of grondaankoop.

Niet eens met de hoogte van de WOZ-waarde

Vindt u dat de WOZ-waarde onjuist is vastgesteld, dan heeft u de mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken. Als bezwaar is gemaakt, wordt de waardebepaling opnieuw bekeken. Het resultaat van dit onderzoek kan zijn dat de waarde wordt verlaagd, gelijk blijft of wordt verhoogd.

Heeft u na ontvangst van uw WOZ-beschikking vragen over de waardebepaling of vindt u dat de WOZ-waarde niet juist is vastgesteld, dan kunt u uw gegevens controleren en/of bezwaar maken door in te loggen in het Digitaal Belastingloket. U kunt veilig inloggen via DigiD of eHerkenning. Heeft u geen DigiD of eHerkenning? Bel dan gerust met de gemeente.

 

WOZ-waarden opvragen?

De WOZ-waarde van woningen is openbaar. Op wozwaardeloket  kunt u de WOZ-waarde van huizen in onze gemeente en andere gemeenten bekijken. Zoeken kan op adres, plaats of postcode. Bij het klikken op een pand op de kaart komen verschillende gegevens in beeld zoals:

 • de actuele WOZ-waarde
 • de WOZ-waarde van voorgaande jaren
 • het bouwjaar

Taxatieverslag

U kunt een taxatieverslag van uw pand opvragen via het Digitaal belastingloket.

Wat staat er op het taxatieverslag? 
Hierop staan gegevens die van belang zijn voor de waardebepaling:

 • soort object;
 • bouwjaar;
 • grootte van het object;
 • kadastrale gegevens (oppervlakte);
 • koopsom en WOZ-waarde van één of meer vergelijkbare objecten.