Gebruik van de afvalpas

Als u geen vuilnisbakken heeft, kunt u ondergrondse verzamelcontainers gebruiken. Als er zo'n container bij u in de buurt is, krijgt u kosteloos een afvalpas. Er zijn wél bepaalde regels verbonden aan het gebruik van deze afvalpas wanneer u deze in gebruik neemt. 

  • De afvalpas die u van Inovim ontvangt, hoort bij uw perceel.  
  • De gemeente beheert de inzamelvoorziening. Inovim is verantwoordelijk voor het beheer van de afvalpassen.  
  • Het toewijzen van afvalpassen aan percelen gebeurt door de gemeente.  
  • Als u bij een verhuizing naar een ander perceel geen afvalpas aantreft, moet u contact opnemen met Inovim. Als uw afvalpas verloren gaat, beschadigd raakt of niet meer werkt, moet u ook contact opnemen met de afvaldienst.  
  • U bent altijd verantwoordelijk voor het gebruik en onderhoud van de afvalpas die u heeft ontvangen alsof het uw eigendom is.  
  • Als uw afvalpas verloren gaat of beschadigd raakt en niet meer bruikbaar is, kunt u een nieuwe pas aanvragen bij Inovim. Als uw pas onbeschadigd is maar niet werkt, wordt deze kosteloos vervangen. 

 Als u vragen heeft over de afvalpas, dan kunt u contact opnemen met Inovim via 0800 - 40 50 500