Duurzaam wonen


Zelf een steentje bijdragen aan een beter milieu en een gezonde en leefbare woonsituatie? Of bent u door energie te besparen graag minder geld kwijt aan de energierekening? De gemeente ondersteunt bewoners op verschillende manieren om zelf te werken aan duurzaamheid.