Duurzaamheidslening

Met de duurzaamheidslening kunt u energiebesparende maatregelen aan uw woning uitvoeren. De gemeente Stadskanaal zet met haar beleid in op maatregelen die energie besparen. Zonnepanelen (PV) komen niet in aanmerking voor de gemeentelijke duurzaamheidslening. Het budget van de gemeentelijke duurzaamheidslening is beperkt. U kunt ook gebruikmaken van de landelijke energiebespaarlening. Deze regeling sluit misschien beter aan bij uw mogelijkheden om te verduurzamen. Informatie hierover kunt u vinden op de website energiebespaarlening.

Werkwijze

De lening kunt u aanvragen door het online contactformulier in te vullen. De duurzaamheidsambtenaar beoordeelt uw aanvraag en neemt contact met u op voor de verdere afwikkeling. Bij een positieve beoordeling ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief die u nodig heeft voor de aanvraag bij SVn. SVn controleert of u voldoet aan de voorwaarden voor de lening, onder andere door te kijken naar uw financiële situatie.

Voorwaarden

De lening is bedoeld voor particuliere woningbezitters die de woning permanent bewonen en energie besparende maatregelen willen nemen. Het gaat om een lening tussen de € 2.500,00 en € 15.000,00. De looptijd van de lening is maximaal vijftien jaar.

Met de duurzaamheidslening sluit u tegen een lager rentepercentage dan de marktrente een lening af. De rente wordt vastgesteld op het moment dat de aanvraag bij SVn binnen is met een minimum van 1,7%.

Meer informatie

Om er zeker van te zijn dat u de juiste (energiebesparende) maatregelen neemt hebben wij het Energieloket ingericht. Hier kunt u informatie krijgen over het verduurzamen van uw woning, eventuele subsidies en indien gewenst een energie quickscan aanvragen. Aan de quickscan zijn kosten verbonden die in de lening kunnen worden meegenomen.

Ook kan het zijn dat u voor de energiebesparende maatregelen moet verbouwen. Daarvoor heeft u een omgevingsvergunning nodig, waar ook kosten aan verbonden zijn.

Bespaarcoach

Wilt u verduurzamen en wilt u weten hoe u dit kunt betalen en welke subsidies voor u gelden? Of heeft u hulp nodig bij het aanvragen? Maak dan een afspraak met onze Bespaarcoach. Hier zijn geen kosten aan verbonden.