Omgevingsvergunning

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Bijvoorbeeld voor een aanbouw of een dakkapel. Of u wilt een inrit aanleggen of een boom kappen. U vraagt dan een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket online. U logt veilig in met DigiD.

U kunt voor meerdere bouwactiviteiten tegelijk één aanvraag doen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Bouwen, verbouwen en slopen
 • Brandveiligheid
 • Monument verbouwen of slopen
 • Kappen van bomen
 • Reclame plaatsen

Omgevingsvergunning wel of niet nodig?

Twijfelt u of toestemming nodig heeft of een melding moet maken voor uw project? Begin dan met een eenvoudige vergunningcheck via het Omgevingsloket online.

Liever eerst een vooroverleg?

Wilt u eerst wat informatie krijgen voordat u verder gaat? Zoek dan op het Omgevingsloket online om te zien wat u mag bouwen of verbouwen.Als u al een duidelijk idee hebt, kunt u ook om "vooroverleg" bij ons vragen via het Omgevingsloket online

Dit wordt soms ook wel een "concept-aanvraag" genoemd. Tijdens dit vooroverleg zullen wij onderzoekenen of uw plan mogelijk is. Wij zullen kijken of het voldoet aan de regels die geen vergunning vereisen (te vinden in het 'Besluit omgevingsrecht' op www.overheid.nl), de stedelijke regels (zoals het bestemmingsplan of de provinciale omgevingsverordening, te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl) en in sommige gevallen zullen wij ook letten op hoe het eruit zal zien volgens de welstandsnota. U wordt hiervoor op de hoogte gehouden. De resultaten van deze toetsen worden aan u gemeld in een brief.

Om te toetsen of uw idee haalbaar is tijdens het vooroverleg, zijn gedetailleerde tekeningen van het bouwplan nodig. Deze tekeningen moeten netjes en duidelijk zijn, op schaal getekend en van goede kwaliteit zijn. Als u niet in staat bent om deze tekeningen zelf te maken, raden we u aan om een expert op het gebied van bouwkunde te raadplegen. Hier is een lijst van de informatie die moet worden ingediend:

 • Gegevens waarmee het project getoetst kan worden aan vergunningsvrije- en ruimtelijke regels.
  Toelichting: voor een toets aan vergunningsvrije- en ruimtelijke regels zijn in ieder geval nodig: Een tekening die laat zien waar het bouwwerk precies wordt geplaatst (inclusief de grootte van alle bestaande en nieuwe gebouwen), waarvoor het gebouw wordt gebruikt en de afmetingen ervan (zoals de hoogte van de dakrand, de hoogte van de nok en de totale afmetingen). Deze tekeningen moeten een duidelijke schaal hebben en moeten de maten ten opzichte van de grenzen van uw perceel aangeven.
   
 • Om te beoordelen of uw bouwplan er goed uitziet en het project getoetst kan worden aan redelijke eisen van welstand, hebben we de volgende informatie nodig:
 1. Een tekening waarop je laat zien waar je het bouwwerk wilt plaatsen.
 2. De afmetingen van het bouwwerk, zoals de hoogte van het dak en de totale grootte.
 3. Tekeningen van hoe het bouwwerk er aan de voorkant en zijkanten uitziet, inclusief naastgelegen gebouwen, om te zien of het past in de omgeving.
 4. Gedetailleerde tekeningen die de kleuren en materialen laten zien die je wilt gebruiken.
 5. Een tekening die een doorsnede van het bouwwerk laat zien, met hoogtematen en details.
 6. Heldere foto's van de huidige situatie op de locatie

Hier zijn algemene vereisten aan tekeningen:

 • Een kaart die de locatie laat zien op schaal 1:1000.
 • Tekeningschetsen van de buitenkant van het gebouw, plattegronden van binnen en doorsneden op schaal 1:100.
 • Gedetailleerde tekeningen op schaal 1:5, 1:10 of 1:20.
 • De kaart geeft aan hoe het gebouw op het terrein staat en hoe het zich verhoudt tot de omliggende gebouwen en wegen (richting noorden).
 • Zorg ervoor dat de tekeningen voldoen aan de juiste NEN-normen

Kosten

Voor het bekijken van uw conceptaanvraag (in het vooroverleg) moet u een vast bedrag betalen. U kunt het bedrag vinden in de legesverordening.

Als u uw aanvraag doet voor een omgevingvergunning om iets te bouwen, hangen de kosten af van wat u wilt bouwen. Op de webpagina kosten omgevingsvergunning kunt u zien hoeveel het kost. Zelfs als uw aanvraag niet wordt goedgekeurd, moet u nog steeds de aanvraagkosten betalen.