Plannen voor de komende jaren

Nu en binnenkort te zien

WatWaarWiePeriode
Nieuw beschikbare gemeentelijke kavels worden verkochtDe hele gemeenteDe gemeente via de locatiemonitorContinu
15 nieuwe sociale huurwoningen  (gezinswoningen en levensloopbestendige woningen)Kerkstraat – Badstraat MusselkanaalLefierZomer 2021 opgeleverd
7 nieuwe sociale huurwoningenMarktstraat – Jan Korstraat MusselkanaalLefierNu in aanbouw
(gezinswoningen en levensloopbestendige woningen)   
8 sociale huurwoningenEilert Lubbersplein  StadskanaalLefierNog niet bekend
8 koopwoningen en 16 sociale huurwoningen voor gezinnenGelderselaan StadskanaalLefierVerwacht in 2023
Verduurzaming woningen en 9 woningen worden gesloopt om kwaliteit van de wijk te verbeterenHanne Bruiningstraat en Geraniumstraat MusselkanaalWoonserviceIn uitvoering
Regiodeal: gebiedsgerichte aanpakMaarsveld StadskanaalLefier, Welstad en bewonersStart 1e helft 2022
10 woningenOranjestraat StadskanaalOntwikkelaarNog niet bekend

 

De komende jaren

  • De gemeenteraad heeft besloten dat er 400 nieuwe plekken worden aangewezen waar gebouwd mag worden.
  • Er zijn een groot aantal projecten in voorbereiding zoals: Knarrenhof (voor senioren, waarschijnlijk huur -en koopwoningen), bouwkavels in Musselkanaal, Mussel en Onstwedde (koopwoningen), locatie Utrechtselaan (twee koop bungalows), Locatie Frankrijklaan, locatie Gabriel Damschool, plan brandlocatie Musselkanaal, plan Gelderselaan, locatie Brugkadestrook en de gebiedsgerichte aanpak Maarsveld. Zodra deze projecten worden gestart worden ze toegevoegd aan het bovenstaande overzicht.
  • Regionaal wordt gewerkt aan een wachtlijst voor woonwagenstandplaatsen om in kaart te brengen hoeveel mensen een woonwagenstandplaats willen. 
  • Als onderdeel van Centrumvernieuwing pakken we de locatie Navolaan aan. Hier komen appartementen in het centrum van Stadskanaal voor verschillende mensen, zoals senioren en jongeren.
  • Meer woningen willen we energiezuiniger maken. Dit doen we via verschillende projecten, zoals de integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal. En via de Regiodeal start de wijkgerichte aanpak in Maarsveld.
  • De regeling om een winkelbestemming om te zetten naar een woonbestemming is veranderd. Er kunnen nu ook panden met een horecabestemming worden omgezet. Deze regeling kan inmiddels ingezet worden in alle dorpen en kernen in de gemeente Stadskanaal, waardoor en nu meer mogelijkheden zijn om extra woningen te realiseren. Meer informatie over bouwen en verbouwen in Stadskanaal.
  • We zetten in op het verbeteren of slopen van verpauperde panden, voorbeelden hiervan zijn de Grutto 1 te Stadskanaal en de Hoofdstraat 83 te Stadskanaal.