Nieuwbouw en huurwoningen

Stadskanaal is een prachtige gemeente om in te wonen. Veel mensen willen in onze gemeente wonen. Dit komt onder andere doordat de huizen in steden onbetaalbaar zijn geworden en het daar steeds drukker wordt. Velen waarderen de rust en ruimte die onze gemeente biedt. Maar helaas is niet voor iedereen is een woning beschikbaar. Huizen worden steeds sneller verkocht voor hoge prijzen. De gemeente Stadskanaal kijkt daarom, samen met haar partners, naar welke woonwensen er zijn onder de mensen die hier willen maar niet kunnen wonen. We willen in elk dorp enkele nieuwbouwwoningen bouwen. In totaal gaat het om ongeveer 275 nieuwe woningen in de komende jaren. Op de langere termijn willen we nog meer bouwen. Daarnaast werken we aan de verbetering van bestaande woningen in alle dorpen en kernen. We willen over 10 jaar een gemeente zijn waar alle doelgroepen graag wonen.

Starters, studenten, alleenstaanden & statushouders

Het is moeilijk een geschikte woning te vinden als je voor het eerst een woning koopt. Voor starters, studenten, alleenstaanden en statushouders zijn te weinig betaalbare woningen beschikbaar. Daar willen we wat aan doen. We gaan afspraken maken met woningcorporaties over sociale huurwoningen en de verkoop van huurwoningen. We willen daarnaast nieuwbouw mogelijk maken en andere partijen interesseren om nieuwe woningen te bouwen voor de startersgroep. Hierbij kijken we ook naar tijdelijke woningen en tiny houses.

Gezinnen en doorstromers

Gezinnen en mensen die een groter huis zoeken (doorstromers), lopen ook aan tegen te weinig aanbod in de gemeente. We willen deze groep kavels aanbieden en plekken waar marktpartijen of woningcorporaties nieuwe woningen kunnen bouwen. Ook kijken we naar het verbeteren van de kwaliteit van bestaande gezinswoningen. Hiervoor zijn er diverse regelingen en programma’s in het leven geroepen, bijvoorbeeld via de Regiodeal.

Ouderen

Voor ouderen die vanuit een groot huis door willen stromen naar een kleinere woning of die wonen willen combineren met vormen van ondersteuning of zorg, willen we het aanbod vergroten. Hiervoor kijken we naar initiatieven zoals een Knarrenhof en woonvormen waarbij zorg wordt aangeboden.

Speciale woonwensen

Ook voor mensen die speciale woonwensen hebben, zijn er mogelijkheden. Zo wordt er gekeken of er extra woonwagenstandplaatsen nodig zijn. Een ander voorbeeld zijn initiatieven voor beschermd wonen.  Maar ook voor andere woonvormen staat de gemeente open voor initiatieven.

Plannen voor de komende jaren

Als gemeente werken we aan veel projecten. En ook andere partijen zijn volop bezig met het ontwikkelen van locaties voor nieuwe woningen. Dit zien we al op aantal plekken in de gemeente en de komende periode wordt dit steeds meer zichtbaar.

Wonen in Oost-Groningen steeds populairder

We merken dat steeds meer mensen in onze gemeente willen wonen. Dit komt omdat de huizen in steden voor velen onbetaalbaar zijn geworden. Maar er zijn ook andere ontwikkelingen die ervoor zorgen dat we een populaire woonomgeving worden:

  • We zijn bezig met spoorverbinding tussen onze gemeente en de stad Groningen. Het gaat om het verlengen van het spoor vanuit Veendam, als onderdeel van de Nedersaksenlijn. In het gebied rondom het spoor liggen kansen voor woningbouw.
  • De drie noordelijke provincies hebben een woondeal gepresenteerd aan de overheid. In ruil voor een snelle treinverbinding met de randstad, kunnen er 220.000 extra woningen in de komen. Een deel hiervan kan in onze gemeente l gebouwd worden.
  • De Regionale Energie Strategie (RES) zorgt niet alleen voor het steeds meer duurzaam opwekken van energie maar ook voor het energiezuiniger maken van oudere woningen.
  • De Regiodeal zet in op het energiezuiniger maken en het verbeteren van de woningen en het aantrekkelijk maken van dorpen en wijken.
  • In onze gemeente zijn we bovendien al jaren bezig met het aantrekkelijk maken van een compact centrum met een goed winkelaanbod (het project Centrumvernieuwing) in Stadskanaal en de gebiedsontwikkeling in Musselkanaal. Die projecten voorzien ook in de verbetering van de woningvoorraad door sloop en nieuwbouw en het energiezuiniger maken van bestaande woningen.