Bouwen en verbouwen

Wilt u een aanvraag indienen om iets te bouwen of verbouwen aan uw huis, op uw erf of in uw directe leefomgeving dat gaat dat sinds 1 januari 2024 anders dan voorheen. Vanaf die datum is de nieuwe Omgevingswet ingegaan. Het doel van de wet is dat het makkelijker moet worden om een aanvraag in te dienen. Voor alle aanvragen geldt: dien ze in bij het Omgevingsloket. Dat loket bundelt alle wet- en regelgeving die voor bouwactiviteiten van belang is.

Dus wilt u snel een vergunning aanvragen of melding doen, bijvoorbeeld voor een nieuwe dakkapel, een nieuw bedrijfspand, plaatsing van een beschoeiing of een activiteit op of aan een dijk. Het kan via het Omgevingsloket.

Vergunningscheck

Wilt u nog geen aanvraag doen, maar vooral weten of u voor uw werkzaamheden een vergunning moet aanvragen, doe dan eerst de vergunningcheck

Wilt u dan ook daadwerkelijk een vergunning aanvragen of een melding doen? Doe dat dan hieronder:

Wilt u meer informatie over de nieuwe Omgevingswet, of over het Omgevingsloket, dat vindt u op: het informatiepunt Leefomgeving