Let op:

Geen huisbezoek Wmo, wel nemen we telefonisch contact met u op

Zorg en hulp (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat iedereen zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kan blijven wonen. Ook als u met een beperking of belemmering te maken hebt. Samen zoeken we naar de beste oplossing. We kijken naar wat u zelf kunt en hoe familie, bekenden of vrijwilligers u kunnen helpen. Dit doen we in gesprek met u. We noemen dit het keukentafelgesprek. Als u niet zelf in staat bent samen met hulp van uw netwerk voldoende ondersteuning te krijgen dan schakelen we professionele hulp in.

Ondersteuning

Ondersteuning vanuit de Wmo is altijd maatwerk. Samen met u kijken we waarmee u goed geholpen bent. Dit kunnen hulpmiddelen en voorzieningen zijn. Denk hierbij aan: hulp bij het huishouden, een rolstoel, vervoersvoorzieningen of aanpassing in de woning. Ook begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf kan als professionele oplossing worden aangeboden. Verder ondersteunt de Wmo mantelzorgers en vrijwilligers die zich inzetten voor familie, vrienden of mensen in de buurt. Ter ontlasting van mantelzorgers (respijtzorg) kan dagopvang of kortdurend verblijf worden ingezet.

Persoonsgebonden budget

Krijgt u ondersteuning vanuit de Wmo? Dan kunt u kiezen uit die gecontracteerde aanbieders. Wilt u uw ondersteuning liever zelf organiseren? Dan kunt u mogelijk een persoonsgebonden budget ontvangen om dat te regelen, hierbij moet u wel aan een aantal voorwaarden (kunnen) voldoen.

Eigen bijdrage

U betaalt bij een voorziening en hulp vanuit de Wmo zelf een deel van de kosten voor de ondersteuning, behalve bij een rolstoel. U krijgt hierover automatisch bericht van het Centraal Administratiekantoor (CAK). Op de website van het CAK kunt u zien hoeveel eigen bijdrage u dit jaar betaalt. De eigen bijdrage voor het collectief vervoer (wmo-taxi) gaat niet via het CAK en betaalt u rechtstreeks aan de vervoerder.

Vragen over uw factuur

Heeft u vragen over een factuur of wilt u een betalingsregeling, dan kunt u het CAK bellen via 0800-1925.

Langdurige intensieve zorg

Zoekt u een oplossing voor iemand die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig heeft? De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt dat de meest kwetsbare mensen in onze samenleving de zorg krijgen die zij nodig hebben. Het gaat om personen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Dit kan thuis zijn, maar ook in een instelling. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of iemand recht heeft op zorg uit de Wlz. Voor mensen met een psychiatrische diagnose wordt een aanvraag voor Beschermd Wonen, wonen met 24 uur per dag zorg in nabijheid, behandeld door Gemeente Groningen.

Hoe werkt het?

Maak een afspraak met een consulent Wmo

U kunt online een melding doen voor een afspraak met een consulent Wmo. Natuurlijk kunt u ook langskomen op het gemeentehuis. Dat kan op werkdagen ’s ochtends tussen 9.00 en 12.00 uur. Dan zijn onze consulenten aanwezig. Maak van tevoren wel een afspraak door te bellen naar (0599) 631 631. Op dit moment ontvangen we veel meldingen voor de Wmo. Normaal gesproken plannen wij binnen 2 tot 5 werkdagen een afspraak met een consulent Wmo in, maar dit kan door de drukte langer duren.

Afhandeling van uw melding

Door de drukte kan de afhandeling van uw melding ook langer duren dan gebruikelijk. Wanneer het ons niet lukt om de termijnen te halen, ontvangt u hierover bericht.

Na uw melding maken wij indien nodig een afspraak met u voor een (keukentafel)gesprek. Van deze afspraak ontvangt u schriftelijk bericht. Tijdens dit gesprek komt uw situatie uitgebreid aan bod. Hoe ziet uw leven eruit? Waar heeft u ondersteuning bij nodig? Samen met u kijken we naar de beste oplossing in uw situatie. U mag iemand meenemen naar dit gesprek. Bijvoorbeeld een familielid of iemand anders die u vertrouwt. Ook kunt u bij stichting Welstad vragen om de aanwezigheid van een (onafhankelijk) cliëntondersteuner bij het gesprek. U kunt daarvoor contact opnemen met stichting Welstad.

Tijdens het keukentafelgesprek beoordeelt onze Wmo consulent of u een Wmo aanvraag kunt indienen. Of dat uw situatie op een andere manier opgelost kan worden. Binnen zes weken na het keukentafelgesprek krijgt u van ons een brief met daarin de gemaakte afspraken.