Zorg en hulp (Wmo)

Let op:

vanwege drukte duurt het langer voordat een gesprek met u wordt gepland. De afhandeling van uw melding duurt hierdoor ook langer. Wij vragen hiervoor uw geduld en begrip.

 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat iedereen zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kan blijven wonen. Ook als u met een beperking of belemmering te maken hebt. Samen zoeken we naar de beste oplossing. We kijken naar wat u zelf kunt en hoe familie, bekenden of vrijwilligers u kunnen helpen. Dit doen we in gesprek met u. We noemen dit het keukentafelgesprek. Als u niet zelf in staat bent samen met hulp van uw netwerk voldoende ondersteuning te krijgen dan schakelen we professionele hulp in.

Ondersteuning

Ondersteuning vanuit de Wmo is altijd maatwerk. Samen met u kijken we waarmee u goed geholpen bent. Dit kunnen hulpmiddelen en voorzieningen zijn. Denk hierbij aan: hulp bij het huishouden, een rolstoel, vervoersvoorzieningen of aanpassing in de woning. Ook begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf kan als professionele oplossing worden aangeboden. Verder ondersteunt de Wmo mantelzorgers en vrijwilligers die zich inzetten voor familie, vrienden of mensen in de buurt. Ter ontlasting van mantelzorgers (respijtzorg) kan dagopvang of kortdurend verblijf worden ingezet.

Vervoer via publiekvervoer

Heeft u hulp nodig om ergens te komen, zoals naar het werk of ziekenhuis? In onze gemeente kunt u eenvoudig voor een betaalbare prijs uw eigen reizen plannen met het openbaar vervoer via publiekvervoer. Op deze website kunt u alles vinden over hoe u kunt reizen. U kunt gebruik maken van publiekvervoer als u tot een specifieke groep mensen behoort, denk hierbij aan mensen met speciale vervoersbehoeften. Ook als u geen deel uitmaakt van deze groep, mag u hier gebruik van maken.  U kunt hier ook informatie vinden over de HUB taxi.

Heeft u een WMO-pas? Aan deze pas zijn bepaalde regels verbonden. U kunt deze regels voor onze gemeente vinden op de website van publieksvervoer - spelregels

Persoonsgebonden budget

Krijgt u ondersteuning vanuit de Wmo? Dan kunt u kiezen uit gecontracteerde aanbieders. Wilt u uw ondersteuning liever zelf organiseren? Dan kunt u mogelijk een persoonsgebonden budget ontvangen om dat te regelen, hierbij moet u wel aan een aantal voorwaarden (kunnen) voldoen.

Eigen bijdrage

U betaalt bij een voorziening en hulp vanuit de Wmo zelf een eigen bijdrage, behalve bij een rolstoel. U krijgt hierover automatisch bericht van het Centraal Administratiekantoor (CAK). Op de website van het CAK kunt u zien hoeveel eigen bijdrage u dit jaar betaalt. De eigen bijdrage voor het collectief vervoer (Wmo-taxi) gaat niet via het CAK en betaalt u rechtstreeks aan de vervoerder.

Vragen over uw factuur

Heeft u vragen over een factuur of wilt u een betalingsregeling, dan kunt u het CAK bellen via 0800-1925.

Langdurige intensieve zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt dat de meest kwetsbare mensen in onze samenleving de zorg krijgen die zij nodig hebben. Het gaat om personen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Dit kan thuis zijn, maar ook in een instelling. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of iemand recht heeft op zorg uit de Wlz.

Hoe werkt het?

Online melding doen

U kunt online een melding doen. U kunt op afspraak ook langskomen op het gemeentehuis. Dat kan op werkdagen ’s ochtends tussen 9.00 en 12.00 uur. Maak van tevoren een afspraak door te bellen naar (0599) 631 631.

Afhandeling van uw melding

Na uw melding maken wij in de regel binnen 10 werkdagen telefonisch of schriftelijk een afspraak met u voor een (keukentafel)gesprek. Tijdens dit gesprek komt uw situatie uitgebreid aan bod. Hoe ziet uw leven eruit? Waar heeft u ondersteuning bij nodig? Samen met u kijken we naar de beste oplossing in uw situatie. U mag zich laten ondersteunen bij dit gesprek. Door bijvoorbeeld een familielid of iemand anders die u vertrouwt. Ook is het mogelijk dat u zich onafhankelijk laten ondersteunen door een professionele cliëntondersteuner. U kunt daarvoor contact opnemen met stichting Welstad.

Tijdens het keukentafelgesprek beoordeelt onze Wmo consulent of u een Wmo aanvraag kunt indienen. Of dat uw situatie op een andere manier opgelost kan worden. Na het keukentafelgesprek krijgt u van ons een brief (gespreksverslag) met daarin de gemaakte afspraken.