Persoonsgebonden budget

Op deze pagina kunt u een aanvraag of wijziging doorgeven voor het persoonsgebonden budget (pgb). Met een persoonsgebonden budget kunt u zelf inkopen voor hulp bij het huishouden, beschermd wonen, dagbesteding, begeleiding en logeeropvang. In dit budgetplan beschrijft u onder andere hoe u het pgb wilt gebruiken.

Werkwijze

U kunt uw persoonsgebonden budgetplan aanvragen of een wijziging in het budgetplan doorgeven door op de roze knop hierboven te drukken. De mogelijkheid van een pgb krijgt u te horen in een persoonlijk gesprek met de afdeling Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van de gemeente. Dit kan pas als het budgetplan volledig is ingevuld  en eventuele gevraagde documenten als het zorgplan zijn ontvangen.

Eigen bijdrage

Zodra het plan is afgestemd op uw situatie moet u een maandelijkse eigen bijdrage betalen. U krijgt hierover automatisch bericht van het Centraal Administratiekantoor (CAK). Op de website van het CAK kunt u zien hoeveel eigen bijdrage u dit jaar betaalt.

De eigen bijdrage voor het collectief vervoer (wmo-taxi) gaat niet via het CAK. U betaalt rechtstreeks aan de vervoerder. Voor een pgb vanuit de Jeugdwet betaalt u géén eigen bijdrage.

Voorwaarden

Om in aanmerking te kunnen komen voor een pgb gelden de volgende voorwaarden:

  • U woont in onze gemeente.
  • U moet ook in staat zijn om het budget zelf te beheren, zelf zorg in te kopen, zorgverleners aan te sturen en de kwaliteit te bewaken. U mag iemand machtigen om dit voor u te doen. De zorg die u inkoopt moet passen bij uw persoonlijke situatie en bij wat u wilt bereiken. U vult hiervoor een budgetplan in. 
  • U moet kunnen motiveren waarom de voorzieningen die de gemeente aanbiedt via gecontracteerde zorgverleners niet passend zijn in uw situatie. 
  • De diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die u van uw pgb inkoopt moeten van goede kwaliteit zijn. U krijgt zelf de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit.
  • U maakt samen met uw zorgverlener een zorgplan.
  • Als u het pgb krijgt moet u zelf een zorgo­ver­een­komst af­slui­ten met de zorg­aan­bie­der. U moet zelf bij­hou­den hoe­veel geld u ge­bruikt voor uw on­der­steu­ning. Ook moet u con­tro­le­ren of u ook echt de on­der­steu­ning krijgt die u hebt afgesproken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de pgb-vaardigheidseisen? Op de site van rijksoverheid staat hierover meer informatie. U vindt meer informatie over het inkopen van zorg via een pgb op de website van de Sociale Verzekeringsbank.