Let op:

vanwege drukte duurt het langer voordat een gesprek met u wordt gepland. De afhandeling van uw melding duurt ongeveer 10 weken. Wij vragen hiervoor uw geduld en begrip.

Gesprek Wmo

De gemeente is verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Onder deze wet is ondersteuning geregeld zoals een woningaanpassing, een rolstoel of scootmobiel, vervoer, dagbesteding, beschermd wonen, opvang en individuele begeleiding. U kunt online een melding doen voor de Wmo.

Werkwijze

Na uw melding maken wij in de regel binnen 10 werkdagen telefonisch of schriftelijk een afspraak met u voor een (keukentafel)gesprek. Dit gesprek vindt, afhankelijk van uw melding, bij u thuis of telefonisch plaats. Tijdens dit gesprek komt uw situatie uitgebreid aan bod. Hoe ziet uw leven eruit? Waar heeft u ondersteuning bij nodig? Samen met u kijken we naar de beste oplossing in uw situatie. U mag zich laten ondersteunen bij dit gesprek. Door bijvoorbeeld een familielid of iemand anders die u vertrouwt. Ook is het mogelijk dat u zich onafhankelijk laten ondersteunen door een professionele cliƫntondersteuner. U kunt daarvoor contact opnemen met stichting Welstad.

Tijdens het keukentafelgesprek beoordeelt onze Wmo consulent of u een Wmo aanvraag kunt indienen. Of dat uw situatie op een andere manier opgelost kan worden. Na het keukentafelgesprek krijgt u van ons een brief (gespreksverslag) met daarin de gemaakte afspraken.

Als u voor ondersteuning in aanmerking komt, krijgt u deze in de meeste gevallen van zorgaanbieders waar de gemeente een contract mee heeft. Mogelijk komt u ook in aanmerking voor een persoonsgebonden budget (pgb). U kunt dan zelf ondersteuning of begeleiding inkopen, bij wie u wilt. Afhankelijk van de soort ondersteuning toets de gemeente wel of de ondersteuning van voldoende kwaliteit is.

Voorwaarden

Ons uitgangspunt is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. Inzet van familie, vrienden en vrijwilligers is vanzelfsprekend van grote waarde. Professionele hulp is niet altijd nodig. Vrijwilligers of bekenden kunnen vaak net zo goed lichte hulp aanbieden. Ook kunt u iets hebben aan voorzieningen in de buurt. Voorbeelden zijn een boodschappenservice van een supermarkt, een maaltijdenservice of hulp van Stichting Welstad  . Voor veel mensen is dat een goede oplossing. Maar niet voor iedereen. Sommige mensen hebben specialistische ondersteuning nodig vanuit de Wmo. In dat geval kunt u een beroep doen op de gemeente.

 

Meer informatie

Als u een Wmo voorziening krijgt, betaalt u daarvoor in de meeste gevallen een eigen bijdrage. U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK. Op de website van CAK kunt u zelf nagaan hoeveel bijdrage u moet betalen.

Weet u niet precies waar u uw zorgvraag onder valt? Bezoek dan de website van de Rijksoverheid of neem contact op met stichting Welstad  .

Voor al uw algemene vragen is de gemeente telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur. Heeft u een inhoudelijke vraag over de Wmo? Onze Wmo specialisten zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. U kunt contact met ons opnemen via (0599) 631 631. U kunt ons ook mailen via .