Schoolpakket

Het Schoolpakket is een eenmalige tegemoetkoming in de kosten van een laptop, tablet, fiets of andere noodzakelijke schoolspullen. Het pakket is bedoeld voor ouders met een laag inkomen die kinderen hebben die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan. Zij komen in aanmerking voor een bedrag van eenmalig maximaal € 444,00 (2024). 

Het schoolpakket is een onderdeel van het kindpakket.

Wanneer kom ik in aanmerking?

  • U heeft een inwonend schoolgaand kind dat dit schooljaar voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaat.
  • Uw inkomen is lager dan 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. De bedragen vindt u hieronder. Hierbij houden we rekening met de kostendelersnorm.
  • U heeft geen inkomen uit studiefinanciering.

Inkomensgrenzen

Op een speciale pagina vindt u de inkomensgrenzen en vermogensgrenzen.

Aanvragen

U kunt het schoolpakket aanvragen bij de gemeente. Download het aanvraagformulier schoolpakket. Stuur het ingevulde formulier met de gevraagde bijlagen naar gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500AC Stadskanaal. U kunt het ook langs brengen op het gemeentehuis.