Kostendelersnorm

Deelt u uw woning met meerdere volwassenen? Dan wordt uw bijstandsuitkering lager. We noemen dat de kostendelersnorm. Hoe meer personen van 27 jaar of ouder in uw huishouden, hoe lager uw bijstandsuitkering. De reden is dat u woonkosten kunt delen als u met meer volwassenen in één woning woont.

De kostendelersnorm geldt voor volwassenen die samen een woning delen. Dit kan bijvoorbeeld een gezin zijn met twee ouders en een aantal volwassen inwonende kinderen. Er kan ook een inwonende (groot)ouder bij horen. Of een broer, zus, neef of nicht. Of de aanhang van een volwassen zoon of dochter.

Wie telt er wel en niet mee voor de kostendelersnorm van een ander?

Niet alle volwassenen tellen mee voor de kostendelersnorm. Wie tellen niet mee? 

  • jongeren tot 27 jaar
  • huurders of kostgangers in een woning 
  • studenten

Tellen de inkomsten van huisgenoten mee voor de hoogte van mijn uitkering?

Waarschijnlijk hebben de volwassenen waarmee u uw huis deelt een eigen inkomen. Bijvoorbeeld uit werk of een uitkering. Soms hebben zij ook wat eigen vermogen. De hoogte van deze inkomsten en dit vermogen hebben géén invloed op de hoogte van uw bijstandsuitkering. Voor het berekenen van de kostendelersnorm kijken we naar het aantal volwassenen dat woont op één adres. 

Wilt u meer lezen over de kostendelersnorm? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid. Als u vragen heeft over dit onderwerp, kunt u contact met ons opnemen via 0599 631 631. We helpen u graag verder.

Hoe werkt de kostendelersnorm?

Voor de berekening van de kostendelersnorm verwijzen wij u naar de bijlage berekening kostendelersnorm (PDF).