Bijstand

Kunt u geen werk vinden en heeft u te weinig inkomen om van te leven? Dan kunt u via de website www.werk.nl van het UWV een bijstandsuitkering aanvragen. U heeft daarvoor DigiD nodig. Het UWV stuurt uw aanvraag door naar de gemeente Stadskanaal. Binnen acht weken krijgt u antwoord. Jonger dan 27 jaar? Dan geldt een andere aanvraagprocedure.

Als u van de gemeente een uitkering krijgt, heeft u een arbeidsplicht. Dat betekent dat u uw best doet om snel betaald werk te vinden. Doet u dat niet, dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. Wij kunnen u helpen bij het vinden van werk. Dat doen wij in het Trainings- en Diagnose Centrum (TDC). Krijgt u werk aangeboden? Dan neemt u dat aan, ook als dit werk niet aansluit bij uw opleiding.

Voorwaarden voor het krijgen van een bijstandsuitkering

 • u bent werkloos en kunt niet direct ander werk krijgen
 • u heeft geen recht op een andere uitkering
 • uw inkomen is lager dan de bijstandsnorm
 • uw vermogen is lager dan de vermogensgrens

Wie komen niet in aanmerking voor een bijstandsuitkering?

 • Gedetineerden
 • Stakers
 • Personen die langer dan vier weken buiten Nederland verblijven
 • Personen jonger dan 18 jaar
 • Mensen die niet rechtmatig in Nederland verblijven

Kostendelersnorm

Deelt u uw woning met meerdere volwassenen? Dan wordt uw bijstandsuitkering lager. We noemen dat de kostendelersnorm.

Aanvragen bijstand

U vraagt een bijstandsuitkering aan via de website www.werk.nl van het UWV. Hiervoor heeft u DigiD nodig.
Binnen acht weken nemen wij een beslissing over uw aanvraag. Zorg ervoor dat u alle informatie op tijd inlevert. Zo voorkomt u dat de beslissing langer dan acht weken duurt. In sommige gevallen hebben wij toch extra informatie nodig. In die gevallen kunnen wij de beslistermijn met maximaal acht weken verlengen.

Tegenprestatie

De gemeente vraagt aan mensen met een bijstandsuitkering, IOAW of IOAZ om iets terug te doen voor zijn of haar uitkering. We noemen dit een tegenprestatie. De tegenprestatie bestaat uit onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. Bekijk de kenmerken en voorbeelden.

Beslaglegging bijstandsuitkering

Kan er beslag gelegd worden op mijn bijstandsuitkering of andere bron van inkomsten?

Ja, dat kan. Als u te veel of onterecht ontvangen uitkering moet terugbetalen aan de gemeente, een deurwaarder of andere schuldeiser mag u een deel van uw inkomen houden. Dit noemen wij de beslagvrije voet. U houdt een bedrag dat nodig is om van te leven. Deze beslagvrije voet is 95 procent van de bijstandsnorm. Ook kan er beslag gelegd worden op andere inkomsten. Ook hier geldt dat de beslagvrije voet 95 procent bedraagt van de bijstandsnorm. Het bedrag is per situatie verschillend. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid.

Verandering van uw inkomsten of uw situatie? Vraag de gemeente om opnieuw een termijnbedrag te berekenen.

Voorschot na aanvragen bijstandsuitkering

Als u een uitkering aanvraagt kan het dus een tijdje duren voordat u geld krijgt. Wanneer de afhandeling langer dan vier weken duurt, ontvangt u van ons een voorschot. U houdt recht op voorschotten zolang uw uitkeringsaanvraag nog niet is afgehandeld. U moet dan wel alle noodzakelijke gegevens aan ons hebben doorgegeven. U krijgt geen voorschot als direct duidelijk is dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering. Het voorschot is 90% van de voor u van toepassing zijnde norm.

Niet eens met een besluit?

U kunt dan telefonisch contact opnemen met de gemeente. Komen we er niet uit dan kunt u een bezwaarschrift indienen.  U moet schriftelijk binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit uw bezwaarschrift indienen.

Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval:

 • uw naam en adres
 • de datum van het bezwaarschrift
 • het kenmerk van dit besluit of een kopie van dit besluit meesturen;
 • de reden waarom u het niet eens bent met dit besluit

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het aanvragen van bijstand? Lees dan de informatie over bijstand op de website van de rijksoverheid.
U kunt ook langskomen op het gemeentehuis. Op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur zijn onze specialisten aanwezig.
Maak van tevoren wel een afspraak door te bellen naar (0599) 631 631.