Tegenprestatie

Een tegenprestatie bestaat uit onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving.

De kenmerken zijn:

  • Het zijn activiteiten tot maximaal zestien uur per week.
  • Het is geen werk waarvoor u eigenlijk betaald moet worden. Het mag dus geen ‘gewone baan’ zijn. Maar: de activiteit mag uw kansen op betaald werk niet in de weg zitten.
  • Het hoeft geen activiteit te zijn waarmee u uw kansen op betaald werk vergroot.
  • Verricht u al mantelzorg of vrijwilligerswerk? Dan kan dit na overleg als een geldige vorm van tegenprestatie gelden.
  • Het moeten activiteiten zijn die u in staat bent om te doen. De gemeente houdt rekening met lichamelijke of psychische beperkingen, de zorg voor (jonge) kinderen, de zorg voor een hulpbehoevende partner of familielid (mantelzorg), uw beheersing van de Nederlandse taal, de reistijd van uw huis naar de werkzaamheden.

Voorbeelden van tegenprestaties zijn:

  • Leesouder zijn op school
  • Het opknappen van speelplekken in de wijk
  • Taalmaatje zijn voor inburgeringsplichtigen
  • Na een storm de takken van wandelpaden in het park verwijderen en ander klein natuuronderhoud
  • Mantelzorg voor een hulpbehoevende partner, familielid of bekende

Voordelen tegenprestatie

Een tegenprestatie doen kan heel nuttig zijn. Voor de samenleving en voor uzelf. U ontmoet andere mensen, ontwikkelt vaardigheden die u bij een betaalde baan goed kunt gebruiken en u doet iets nuttigs voor andere mensen.

Wat gebeurt er als u niet meewerkt?

De gemeente kan dan maatregelen nemen. Dat betekent dat u één of een aantal maanden een lagere uitkering of helemaal geen uitkering krijgt.