Inkomensgrenzen 2021

Geldend voor:echtparen/samenwonendenalleenstaande/alleenstaande ouder
 niet AOW-gerechtigdwel AOW-gerechtigdniet AOW-gerechtigdwel AOW-gerechtigd
Bijzondere Bijstand€ 1751,42€ 1847,64€ 1226,00€ 1363,40
Bijzondere Bijstand (bewindvoerder,
curator, mentor, PGB beheer)
€ 1459,52€ 1539,70€ 1021,67€ 1136,17
Sociaal Participatiefonds, Witgoedregeling, Individuele inkomenstoeslag, schoolpakket€ 1605,47€ 1693,67€ 1123,84€ 1249,79
Collectieve ziektekostenregeling€ 1897,38€ 2001,61€ 1328,17€ 1477,02

*Het gaat in de tabel om het toetsingsinkomen. Dat is zonder vakantiegeld.

Let op: Als u uw woning met meerdere volwassenen deelt, kan het zijn dat de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand lager wordt. We noemen dit de kostendelersnorm.

Vermogensgrens 2021

  • Alleenstaande: € 6.295,00
  • Echtpaar, samenwonenden, alleenstaande ouder: € 12.590,00

Het vermogen is het totaal van uw bezittingen, verminderd met uw eventuele schulden. De waarde in één auto wordt tot € 4.500,00 vrijgelaten. Een eigen woning telt niet mee (met uitzondering van Individuele inkomenstoeslag).