Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat de gemeente u één keer per 12 maanden geeft als u al drie jaar of langer van een laag inkomen moet leven. U kunt het geld vrij besteden. Bijvoorbeeld aan spullen die u met een laag inkomen moeilijk kunt betalen, zoals een nieuwe koelkast of een televisie. U hoeft er geen belasting over te betalen.

Voorwaarden

U bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd. Ook heeft u al drie jaar achter elkaar een inkomen dat niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm. U bezit weinig spaargeld en daarnaast heeft u geen uitzicht op een hoger inkomen. Het inkomen van uw partner telt ook mee. U heeft geen recht op de individuele inkomenstoeslag als u studiefinanciering of WTOS ontvangt.

Inkomensgrenzen

Op een speciale pagina vindt u de inkomensgrenzen en vermogensgrenzen.

Verder geldt dat de gemeente u kan vragen een tegenprestatie te leveren. En u zoekt - als u daartoe in staat bent - actief naar werk of neemt deel aan een re-integratietraject. Tot slot geldt dat u geen maatregel is opgelegd.

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Bij het bepalen van de hoogte van de toeslag wordt de kostendelersnorm toegepast.

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag is in 2024:

  • € 488,00 voor een alleenstaande
  • € 697,00 voor alleenstaande ouders en gehuwden/samenwonenden

Aanvragen individuele inkomenstoeslag

U kunt de toeslag aanvragen bij de gemeente. Download het aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag. Stuur het formulier, samen met de gevraagde bewijsstukken, naar gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Daarna ontvangt u binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag. Vaak moet de gemeente informatie opvragen bij het UWV-Werkbedrijf en dat duurt een paar weken.