Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een beslissing die wij hebben genomen, dan kunt u bezwaar maken. Op deze pagina vindt u informatie over hoe u dat kunt doen. U kunt digitaal of schriftelijk bezwaar indienen tegen bijvoorbeeld een besluit op grond van de participatiewet,jeugdwet, vergunning, Wmo, handhavingbesluiten, enzovoort.

Wilt u bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingen? Dit gaat via het digitale belastingloket. Wij verwijzen u graag verder naar onze pagina gemeentelijke belastingen voor meer informatie, hoe u hiervoor bezwaar kan maken en waar u aan moet voldoen.

U kunt hieronder digitaal bezwaar indienen.

Werkwijze

Bezwaar maken

Hierboven via de roze knop kunt u digitaal bezwaar maken. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat u uw bezwaar indient binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden. De datum van verzending of uitreiking staat op het besluit. Als u dit niet op tijd doet, kunnen wij uw bezwaar niet meer behandelen. Na het digitaal versturen van uw bezwaar, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging.

  Zodra we uw bezwaar hebben ontvangen, wordt het doorgestuurd naar de Commissie rechtsbescherming. De Commissie nodigt u en eventuele andere betrokkenen uit om uw of hun standpunten mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting. Het is niet verplicht om naar de hoorzitting te komen, maar we zouden graag van tevoren weten of u gehoord wilt worden.


  Afhandeling

  De behandeling van uw bezwaar duurt maximaal 12 weken. Dit betekent dat u binnen 12 weken een brief ontvangt. Deze termijn begint op de dag nadat de bezwaartermijn is afgelopen. De afhandeling kan in sommige gevallen één keer met 6 weken worden verlengd.


  Kosten

  Bezwaar maken is gratis.


  Ik kan digitaal geen bezwaar indienen

  Heeft u moeite met uw DigiD of lukt het niet om digitaal een bezwaar in te dienen? U kunt uw bezwaarschrift opsturen naar de gemeente Stadskanaal, naar het college van burgemeester en wethouders, via Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.  Stuurt u uw bezwaarschrift naar ons op? Vergeet niet de volgende gegevens in uw bezwaarschrift te vermelden:

  • Uw naam, adres en handtekening.
  • Een beschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. U kunt bijvoorbeeld de datum en het kenmerk van de brief vermelden of een kopie meesturen.
  • De reden waarom u bezwaar maakt.

  Voorwaarden

  U kunt bezwaar maken tegen de meeste besluiten van de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer uw aanvraag voor een uitkering is afgewezen.

  Bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Ook dan kunt u bezwaar maken. De procedure hiervoor werkt op een andere manier. Dit gaat via het digitale belastingloket. Wilt u bezwaar indienen tegen afvalstofheffing, OZB, rioolheffing of WOZ-waarde? Klik op één van de onderwerpen voor meer informatie, hoe u verder bezwaar kan maken. 

  1. Afvalstofheffing
  2. Onroerende Zaakbelasting (OZB) 
  3. Rioolheffing
  4. WOZ-waarde

  Weet u niet zeker waarover u bezwaar kunt maken? Neem dan contact met ons op.

  Meer informatie

  Heeft u vragen over bezwaar maken?  Dan kunt u op werkdagen ons Klant Contact Centrum bellen via (0599) 631 631.