Drouwenermondsebrug

Inspraak schetsontwerp Drouwenermondsebrug en omgeving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal is voornemens om de Drouwenermondsebrug te vervangen en de verkeerssituatie aan te passen. En maakt, gelet op het bepaalde in de Algemene Inspraakverordening gemeente Stadskanaal 2010 en het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij een schetsontwerp van de brug en de directe omgeving heeft vrij gegeven voor inspraak.

Overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht worden de conceptplannen gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage gelegd.

Waarom vervangen?

De huidige brug is versleten en daarom dringend aan vervanging toe. Dit geldt ook voor de fiets- en voetgangersbrug die ernaast ligt. Maar het is niet alleen de brug die wordt aangepakt. Ook gaat er gewerkt worden aan het verbeteren van de verkeerssituatie in de omgeving van de brug.  

Waar kunt u de conceptplannen inzien? 

De tekening van de inrichting van de omgeving en een impressie van de ontwerpschets liggen vanaf 31 mei tot 12 juli 2024 voor een ieder ter inzage. U kunt de documenten op verzoek inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Tevens kunt u het ontwerp hieronder digitaal bekijken.

U wilt reageren? 

U kunt tot 12 juli 2024  uw zienswijze kenbaar maken ten aanzien van de conceptplannen. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal of een e-mail te sturen naar gemeente@stadskanaal.nl t.a.v. de heer T. Pomper. U kunt dit ook mondeling doen door minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging te bellen om een afspraak te maken met de heer T. Pomper (0599-631 631).

U wilt meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met met de projectleider, de heer T. Pomper (0599 631 631).