Inkomen

Voor zelfstandigen is er ook bijstand. Dit staat in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Ondernemers en en zzp’ers kunnen een beroep doen op financiële steun. Bijvoorbeeld een aanvulling op uw inkomen in de vorm van een renteloze lening of een rentedragend (starters)krediet. Daarnaast is er een uitkering voor zelfstandigen van 55 jaar en ouder (IOAZ). IOAZ staat voor Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Bent u een zelfstandige van 55 jaar of ouder en zijn uw inkomsten onvoldoende om van te leven? Dan komt u misschien in aanmerking voor een IOAZ-uitkering vanaf het moment dat u uw bedrijf beëindigt.