Bijstandverlening (startende) zelfstandige

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u tijdelijk financiële problemen? Of wilt u een bedrijf starten? Dan kunt u in sommige gevallen hulp krijgen van de gemeente. Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) biedt daarvoor de volgende mogelijkheden:

 • Periodieke uitkering, hiermee kunt u uw inkomen (en van uw partner) tijdelijk aanvullen, zodat u genoeg heeft om van te leven.
 • Bedrijfskapitaal, hiermee kunt u bijvoorbeeld een bedrijf starten of investeren in uw bedrijf.

Voorwaarden

Voor startende zelfstandigen

 • U moet nu of binnenkort op een uitkering wegens werkloosheid zijn aangewezen.
 • Het bedrijf dat u wilt starten moet levensvatbaar zijn.
 • U moet minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf werken.

Voor gevestigde zelfstandigen

 • U moet voor uw inkomen zijn aangewezen op de inkomsten uit het bedrijf. Ook de inkomsten van uw partner tellen mee!
 • Uw bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn. Dat betekent dat uw inkomen uit het bedrijf, eventueel aangevuld met andere inkomsten, voldoende is voor u en uw gezin en om het bedrijf in stand te houden.
 • U moet minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf werken.
 • Uw kredietaanvraag is door een bankinstelling afgewezen.

Voor oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf

 • U bent 55 jaar of ouder.
 • Uw inkomen uit uw bedrijf of beroep is lager dan de bijstand.
 • U heeft voorafgaande aan uw aanvraag minstens tien jaar achter elkaar een bedrijf gehad of zelfstandig beroep uitgeoefend.
 • Het bruto inkomen uit uw onderneming is gemiddeld ten minste € 8.425,00 per boekjaar.

Voor zelfstandigen die hun bedrijf beëindigen

 • U stopt binnen afzienbare tijd met uw bedrijf omdat het niet levensvatbaar is
 • U heeft minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf gewerkt.

Aanvragen

U vraagt de bijstandsverlening zelfstandigen aan in de gemeente waar u woont (dus niet in de gemeente waar uw bedrijf gevestigd is). Inlichtingen over het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur krijgen in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal, (0599) 631 631. Dan zijn onze specialisten aanwezig.

Kosten

Aan het aanvragen van bijstand voor zelfstandigen zijn geen kosten verbonden.

Meer weten

Heeft u nog vragen dan kunt u op werkdagen ons Klant Contact Centrum bellen via (0599) 631 631.