Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 komen alle regels over onze leefomgeving samen in één nieuwe wet: de Omgevingswet. De omgevingswet gaat over wat ‘buiten’ te zien, voelen, ruiken en horen is, zoals het (ver)bouwen van een gebouw, de wegen, het milieu en de natuur. De wet is overzichtelijker dan de huidige wetgeving en heeft minder regels. Er komt voor inwoners en ondernemers één omgevingsloket voor het digitaal aanvragen van een vergunning en het opvragen van informatie over vergunningen en regels. De invoering van de wet betekent minder regels, meer oog voor de leefomgeving, ruimte voor maatwerk en sneller een besluit op een aanvraag omgevingsvergunning.

Toepassen Omgevingswet

In voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet oefenen we alvast met de richtlijnen van die wet bij het maken van een bestemmingsplan met onderdelen uit de omgevingswet. Dat plan noemen we alvast een omgevingsplan. Ook maken we een omgevingsvisie met kenmerken uit de nieuwe wet. Op dit moment bereiden we het omgevingsplan en de omgevingsvisie voor.

Omgevingsplan

Het ontwerp Crisis- en herstelwet bestemmingsplan (kortweg Chw-bestemmingsplan) gemeente Stadskanaal heeft in januari en februari 2023 ter inzage gelegen. Iedereen kon hierover een zienswijze indienen. Er zijn 89 zienswijzen ingediend. Wij maken momenteel een afweging van deze zienswijzen en betrekken de afweging bij het vaststellen van het Chw-bestemmingsplan.

Omgevingsvisie

Op dit moment bereiden wij het opstellen van de omgevingsvisie voor. De planning is dat we medio 2023 het ontwerp omgevingsvisie klaar hebben en ter inzage leggen.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze beleidsmedewerker Omgevingsplan door te bellen naar (0599) 631 631