Verhuizing melden

Gaat u verhuizen? Meld dit niet later dan vijf dagen na de adreswijziging bij de gemeente waar u gaat wonen. Verhuist u binnen onze gemeente, dan blijft u natuurlijk ingeschreven. Alleen uw adres wordt gewijzigd.

Werkwijze

U geeft snel en gemakkelijk online uw verhuizing aan ons door. Uw nieuwe adres wordt na controle verwerkt in de basisregistratie personen. Het kan zijn dat wij u nog om aanvullende documenten ter ondersteuning van uw aangifte vragen.

Langskomen kan ook. Maak hiervoor een afspraak. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.

Voorwaarden

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent;
  • Voor een kind tot 16 jaar: ouder, voogd of verzorger;
  • Een ouder en een meerderjarig kind kunnen de verhuizing voor elkaar doorgeven als het nieuwe adres hetzelfde is;
  • Echtgenoten of geregistreerde partners, als zij samen naar hetzelfde adres verhuizen;
  • Curator, als u onder curatele staat;
  • Een hoofd van een instelling voor gezondheidszorg, als de patiĆ«nt zelf niet in staat is om de verhuizing door te geven;
  • Een door u gemachtigd persoon van 18 jaar of ouder.

Als u samenwoont (dus niet geregistreerd bent als partner), dan moet iedereen voor zichzelf de verhuizing doorgeven. U kunt elkaar wel machtigen.

Meenemen

Komt u langs, vergeet dan niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Meer informatie

Kunt u uw verhuizing niet zelf doorgeven? Dan kunt u iemand machtigen om voor u uw verhuizing door te geven.

De machtiging moet de volgende informatie bevatten:

  • Naam, adres, postcode en woonplaats van u en van de persoon die u wilt machtigen;
  • De geboortedatum van u en van de persoon die u wilt machtigen;
  • Een kopie van de legitimatie van u en van de persoon die u wilt machtigen.