Geboorteaangifte

De geboorte van een kind geeft u binnen drie werkdagen aan. Dit doet u in de gemeente waar het kind is geboren. De aangifte mag gedaan worden door de volgende mensen:

 • Vader of moeder van het kind
 • Personen die bij de geboorte aanwezig waren
 • Personen bij wie de baby in de woning is geboren
 • Hoofd van het ziekenhuis of kliniek waar de baby is geboren

Werkwijze

Aangifte van geboorte moet u doen op het gemeentehuis van de gemeente waar het kind geboren is. Maak hiervoor een afspraak.

Voorwaarden

Als u uw kind gaat aangeven, bepaalt u hoe het kind gaat heten.

Voornaam

De gemeente kan bepaalde voornamen weigeren:

 • Ongepaste voornamen.
 • Voornamen die overeenstemmen met geslachtsnamen, tenzij deze tevens gebruikelijke voornamen zijn.

Achternaam

Is de moeder ongehuwd, dan krijgt uw kind de achternaam van de moeder. Wilt u dit niet? Dan kunt u bij uw eerste kind kiezen voor de achternaam van de vader of voor een gecombineerde achternaam.

Is de moeder gehuwd, dan is er vóór de aangifte van de geboorte mogelijkheid om te kiezen voor één van beide óf beide achternamen. Maakt u hiervan geen gebruik, dan krijgt het kind bij de aangifte automatisch de achternaam van de vader mee.

Sinds 1 januari 2024 kunt u uw eerste kind de achternamen van beide ouders geven. Er mogen niet meer dan 2 namen worden gegeven. Het is niet verplicht een gecombineerde achternaam te kiezen. Meer informatie over de gecombineerde achternamen leest u op de website van de rijksoverheid. Is uw oudste kind geboren op of na 1 januari 2016? Dan geldt er een overgangsregeling waardoor u uw kind alsnog een dubbele achternaam kunt geven. Deze regeling geldt tot en met 31 december 2024. 

De keuze voor een achternaam kan alleen bij uw eerste kind. Alle andere kinderen van dezelfde ouders krijgen dezelfde achternaam als het eerste kind. Bij het opmaken van een akte van naamskeuze moeten beide ouders aanwezig zijn en tekenen voor de gekozen achternaam. 

Meenemen

Voor geboorteaangifte neemt u mee:

 • Een geldig legitimatiebewijs
 • Als de ouders van het kind getrouwd zijn, het trouwboekje

Soms is ook het volgende nodig:

 • Wilt u de achternaam kiezen? Dan moet de biologische moeder hierbij aanwezig zijn
 • Als u dit eerder al hebt geregeld: de akte van naamskeuze
 • Als het kind voor de geboorte werd erkend: de erkenningsakte
 • Als u het kind nu wilt erkennen: lees verder op de pagina over erkenning
 • Als het kind geboren is binnen een geregistreerd partnerschap of huwelijk tussen twee vrouwen met een onbekende donor: donorverklaring van Stichting Donorgegevens

Meer informatie

Persoonslijst

Binnen uiterlijk vier weken na de geboorteaangifte ontvangen de ouders per post de persoonslijst. Hierop staat onder andere het burgerservicenummer (BSN) van hun kind vermeld.

Ouderschap

Een man wordt volgens de wet vader van elk kind dat wordt geboren binnen zijn huwelijk of geregistreerd partnerschap met de moeder. Binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap van twee vrouwen kan ook de 'duomoeder' moeder worden volgens de wet. Neem hiervoor bij de geboorteaangifte een verklaring mee van de Stichting Donorgegevens.