Erkenning kind

Een ongehuwde man kan het vaderschap officieel op zich nemen door het kind te erkennen. Door een kind te erkennen, neemt u het wettelijk ouderschap op u. Dit kan voor of na de geboorte van het kind.

Als u het wettelijk ouderschap voor een kind op u neemt, betekent dit concreet:

  • U bent verplicht om voor het kind te zorgen
  • Het kind krijgt wederzijds erfrecht
  • Het kind kan uw achternaam krijgen

Werkwijze

Het erkennen van een kind moet aan de balie van het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak.

Voorwaarden

Erkenning voor geboorte

Wilt u een kind erkennen voordat het is geboren? Dat kan als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De biologische moeder is niet getrouwd of geregistreerd partner met iemand anders
  • U hebt beiden de Nederlandse nationaliteit
  • U hebt beiden altijd in Nederland gewoond

Erkenning na geboorte

Voor erkenning van een kind na de geboorte is toestemming nodig van de moeder. Wanneer het kind 12 jaar of ouder is, is ook de toestemming van het kind zelf nodig. Is het kind 16 jaar of ouder, dan is alleen toestemming van het kind nodig.

Vanaf 2023 is door erkenning van het ouderschap het gezamenlijk gezag ook automatisch geregeld, tenzij er een verklaring wordt afgelegd dat het gezag alleen berust bij de moeder uit wie het kind geboren wordt.

Heeft de erkenning plaatsgevonden voor 2023 dan moet het gezamenlijk gezag na de geboorte nog aangevraagd worden bij de rechtbank. Zie voor meer informatie Gezamenlijk gezag aanvragen | Rechtspraak.

Meenemen

De vader en de moeder moeten persoonlijk aanwezig zijn. Vanaf 12 jaar moet ook het kind persoonlijk aanwezig zijn. Neem de volgende zaken mee:

  • Geldig legitimatiebewijs van de vader, moeder en eventueel het kind
  • Bij al geboren kind: recent afschrift van de geboorteakte van het kind