Iemand anders voor u laten stemmen

Kunt u op 6 juni 2024 niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand anders toestemming geven om voor u te stemmen. U geeft die persoon dan een machtiging (een volmacht). U kunt alleen iemand machtigen die zelf ook mag stemmen op de verkiezingsdag en die stemt voor dezelfde verkiezing. De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen. De gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

Hoe machtig ik een ander?

U kunt op twee manieren iemand machtigen:

Mogelijkheid 1: via de stempas (onderhandse volmacht)

  • Vraag iemand die ook in Stadskanaal woont om voor u te stemmen.
  • Vul de achterkant van uw stempas in. U ontvangt uw stempas 3 weken voor de verkiezingsdag.
  • U en de persoon die voor u stemt (de gemachtigde) zetten allebei een handtekening.
  • De persoon die voor u stemt neemt de ingevulde en ondertekende stempas mee naar het stembureau. De persoon brengt uw stem tegelijk uit met de eigen stem.
  • Bij het stemmen moet de persoon die voor u stemt (een kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien. Deze persoon kan uw identiteitsbewijs ook op een smartphone of tablet laten zien. 

Mogelijkheid 2: via schriftelijke volmacht

Bent u langere tijd niet in Nederland? Of wilt u iemand machtigen die niet in Stadskanaal woont? Dan kunt u een schriftelijke volmacht gebruiken. U kunt de schriftelijk volmacht aanvragen voordat u uw stempas heeft. Woont u op 23 april 2024 in Stadskanaal? Dan kunt u de schriftelijke volmacht bij de gemeente aanvragen. De gemeente neemt uw aanvraag na 23 april 2024 in behandeling. Zij kan dan controleren of u kiesrecht heeft voor deze verkiezing.

U kunt het formulier hier downloaden. Of haal het formulier aan de balie in het gemeentehuis. Dat kan vanaf dinsdag 14 mei 2024. 

U en de persoon die voor u gaat stemmen, vullen allebei een deel van dit formulier in en zetten allebei een handtekening. U kunt het ondertekende formulier:

  • inscannen en per e-mail sturen naar: verkiezingen@stadskanaal.nl.
  • per post sturen naar: Bureau Verkiezingen, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.
  • inleveren aan de balie in het gemeentehuis. Als u het formulier aan de balie inlevert, laat u uw geldige identiteitsbewijs zien. Alleen de volmachtgever (de persoon die iemand toestemming geeft) kan het formulier inleveren.

Formulier op tijd versturen

  • Verstuurt u het formulier per e-mail of per post? Dan moet het op zijn laatst op maandag 3 juni 2024 bij de gemeente binnen zijn.
  • Levert u als volmachtgever het formulier in aan de balie? Dit kan tot maandag 3 juni 2024, 16.00 uur.

Na uw aanvraag

Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan krijgt de persoon die voor u stemt een volmachtbewijs. Daarmee kan deze persoon voor u stemmen. Bij een schriftelijke volmacht hoeft de gemachtigde geen identiteitsbewijs van u te laten zien.