U kunt zelf niet stemmen

 

Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dit heet iemand anders machtigen. Dit kan bij alle verkiezingen. U kunt alleen iemand machtigen die zelf ook mag stemmen op de verkiezingsdag en die stemt voor dezelfde verkiezing. 

Hoe machtig ik een ander?

Onderhandse volmacht – stempas invullen:

  • U ontvangt de stempas voor 2 maart 2023. U vult de achterkant van uw stempas in.
  • U en degene die voor u stemt zetten beiden een handtekening op uw stempas
  • U geeft degene voor u stemt uw stempas én een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een goed leesbare scan of foto zijn op een smartphone of tablet. Uw identiteitsbewijs mag op 15 maart 2023 niet langer dan vijf jaar zijn verlopen.

Schriftelijke volmacht

 U kunt geen schriftelijke volmacht meer aanvragen. Dit kon tot en met vrijdag 10 maart 2023.

Regels bij machtigingen

Wanneer u iemand anders machtigt om voor u te stemmen, gelden de volgende regels:

  • Iemand mag per verkiezing door maximaal twee personen gemachtigd worden om te stemmen. De persoon die u machtigt mag per verkiezing dus in totaal drie stemmen uitbrengen: voor zichzelf en voor twee anderen.
  • Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.
  • Een toegekende schriftelijke volmacht kan niet worden ingetrokken.
  • U kunt na de toekenning geen vervangend volmacht bewijs of vervangende stempas aanvragen.