Verkiezingen

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er twee verkiezingen: één voor Provinciale Staten en één voor de waterschappen.


Wat doet de Provincie 

Het provinciebestuur maakt iedere dag keuzes om ervoor te zorgen dat u zo goed mogelijk kunt wonen, werken en leven in Groningen. Zo zorgt de provincie voor wegonderhoud, goede bereikbaarheid via openbaar vervoer en stimuleert zij de productie en het gebruik van duurzame energie. Doordat de provincie de natuur beschermt, fietsroutes aanlegt en cultuur en sport ondersteunt, kunt u erop uit in Groningen.

Meer weten over wat de provincie doet? Bekijk dan eens deze korte video 

Heeft u een vraag over de verkiezingen van de Provinciale Staten? Kijk verder op de website van de provincie Groningen 

 

Wat doet het waterschap

Waterschappen zorgen voor veilige kades en dijken en doen hun best wateroverlast en droogte te voorkomen. Zij baggeren, maaien en onderhouden beken, kanalen en sloten en bieden bescherming tegen overstromingen. Met bijvoorbeeld stuwen, gemalen en sluizen kunnen ze water vasthouden, aanvoeren of afvoeren, zodat het niet te nat en niet te droog is. Daarnaast houden zij zich bezig met de kwaliteit van water in sloten, beken, meren en kanalen. Bijvoorbeeld door rioolwater te zuiveren dat zorgt voor schoon en veilig water.

Heeft u een vraag over de waterschapsverkiezingen? Kijk verder op de website van Hunze en Aa's 


Officiële verkiezingsuitslagen Provinciale Staten en Waterschap 2023

hieronder kunt u de uitslagen van de verkiezingen downloaden. Wilt u meer informatie ga dan naar pagina verkiezingsuitslagen