Stemmen/stempas

Om te kunnen stemmen neemt u het volgende mee naar het stembureau:
•    Uw stempas
•    Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
Dit bewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van de verkiezingen.

Wanneer ontvang ik mijn stempas?

U krijgt uw persoonlijke stempas thuisgestuurd. U ontvangt deze uiterlijk donderdag 23 mei 2024.

Bent u onlangs verhuisd?

Wanneer u in verkiezingstijd verhuist, kan het zijn dat u nog moet stemmen in uw oude gemeente. Het adres waarop u op 23 april 2024 officieel stond ingeschreven, bepaalt waar u als kiezer moet stemmen. Op dit adres wordt ook de stempas bezorgd.

Geen stempas ontvangen of stempas kwijt?

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe stempas aan bij de gemeente. Dit kan schriftelijk via dit formulier. Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk maandag 3 juni 17:00 uur binnen zijn bij de gemeente. De nieuwe stempas wordt dan naar uw huisadres gestuurd.

U kunt het ondertekende formulier:

  • inscannen en per e-mail sturen naar: verkiezingen@stadskanaal.nl.
  • per post sturen naar: Bureau Verkiezingen, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.
  • inleveren aan de balie in het gemeentehuis. Als u het formulier aan de balie inlevert, laat u uw geldige identiteitsbewijs zien. Alleen de volmachtgever (de persoon die iemand toestemming geeft) kan het formulier inleveren.

Wij adviseren echter om naar het loket te gaan. U loopt anders het risico dat de post niet op tijd is. U kunt zonder afspraak langskomen bij de afdeling Burgerzaken op het gemeentehuis om een nieuwe stempas aan te vragen. Dat kan tot uiterlijk woensdag 5 juni 12.00 uur. Daarna is het niet meer mogelijk om een nieuwe stempas aan te vragen. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.

Kandidatenlijst

Uiterlijk 31 mei 2024 ontvangt u de kandidatenlijsten in de brievenbus. Hierop ziet u welke partijen meedoen aan de verkiezingen. Per partij staan hier ook de kandidaten op.