Stemmen voor het Europees Parlement als niet-Nederlander

Op donderdag 6 juni 2024 is de verkiezing van het Europees Parlement. Woont u in Nederland, heeft u de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie (EU)? Dan mag u zelf bepalen in welk EU-land u stemt voor de verkiezingen van het Europees Parlement. 

U kunt stemmen in Nederland (het EU land waar u woont) of in het EU land waarvan u de nationaliteit heeft. U moet kiezen: 2 keer stemmen mag niet. Als u in Nederland stemt, dan kiest u een Nederlands lid van het Europees Parlement, stemt u in uw land van herkomst, dan kiest u voor een lid van uw eigen lidstaat.

In het land van herkomst stemmen

Wilt u stemmen in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft? Kijk op de website van het Europees Parlement of u zich moet registreren in uw land. U mag dan niet in Nederland uw stem uitbrengen en u krijgt ook geen stempas. U hoeft dan niets door te geven aan de gemeente Stadskanaal. 

In Nederland stemmen

Wilt u in Nederland stemmen? Dan moet u het registratieformulier invullen. U stuurt het formulier samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar de gemeente. Als u zich al eerder heeft geregistreerd als kiezer in Nederland voor een eerdere Europees Parlementsverkiezing, hoeft u dat niet nog een keer te doen.

Voorwaarden

  • U heeft de nationaliteit van een EU-land;
  • U bent 18 jaar of ouder op 6 juni 2024;
  • U woont in Stadskanaal;
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.

Het registratieformulier moet uiterlijk op dinsdag 23 april 2024 door de gemeente Stadskanaal zijn ontvangen.

Registratieformulier

Registratieformulier stemmen voor het Europees Parlement in Nederland (PDF)

Zie ook: Vertalingen registratieformulier in het Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans en Pools (rijksoverheid.nl)(Externe link)

Vul het formulier in en stuur het samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs:

Voor de Europees Parlementsverkiezingen van juni 2024 moet het registratieformulier uiterlijk op dinsdag 23 april 2024 door de gemeente Stadskanaal zijn ontvangen. U kunt het formulier ook inleveren bij de balie in het gemeentehuis. Als u het formulier bij de balie inlevert, laat u uw geldig legitimatiebewijs zien.

Registratie intrekken

Heeft u vragen over uw registratie? Of heeft u zich eerder in Nederland geregistreerd voor de Europees Parlementsverkiezing, maar wilt u bij de verkiezing in juni 2024 stemmen in het EU-land waarvan u de nationaliteit hebt? Stuur een e-mail naar verkiezingen@stadskanaal.nl of bel naar 0599 – 631 631.

> Meer informatie over stemmen bij verkiezingen Europees Parlement