Stemmen in een andere gemeente met de kiezerspas

Met een kiezerspas kunt u in heel Nederland stemmen. U vraagt de kiezerspas aan bij de gemeente waar u op 9 oktober 2023 ingeschreven stond. Als u een kiezerspas aanvraagt, kunt u alleen met deze kiezerspas stemmen. U krijgt geen nieuwe pas als u hem verliest. Bij het stembureau geeft u uw kiezerspas en laat u uw identiteitsbewijs zien.

Kiezerspas aanvragen

U kunt op 2 manieren een kiezerspas aanvragen.

  1. Op het gemeentehuis
    U kunt zonder afspraak een kiezerspas ophalen van woensdag 1 november tot dinsdag 21 november 12.00 uur. Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs van uzelf mee. U krijgt de kiezerspas gelijk mee.

  2. Schriftelijk
    Schriftelijk aanvragen kan tot vrijdag 17 november. Vul het formulier ‘Verzoek om een kiezerspas’ in, onderteken het en stuur het naar de gemeente. Heeft u al een stempas ontvangen? Stuur deze dan mee met dit formulier. Voeg bij een schriftelijk verzoek een kopie van een geldig (of een maximaal vijf jaar verlopen) identiteitsbewijs toe.

 Inleveren op het gemeentehuis of mailen naar verkiezingen@stadskanaal.nl mag ook.

Vraag op tijd aan

Online of schriftelijk aanvragen kan tot en met 17 november. Dan moet uw aanvraag bij ons binnen zijn. Anders hebt u uw kiezerspas niet op tijd binnen.

Na 9 oktober verhuisd?

Als u na 9 oktober 2023 naar Stadskanaal bent verhuisd, vraag uw kiezerspas dan aan bij uw oude gemeente.