BOA's

De gemeente Stadskanaal heeft Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in dienst. Zij zetten zich in voor een veilige, schone en leefbare gemeente. Zij voeren taken uit op het gebied van veiligheid, lokale orde- en parkeerhandhaving. Zij controleren of mensen zich aan de regels houden en geen overtredingen begaan, zoals loslopende honden, overlast van hondenpoep, (zwerf)afval, graffiti en gebruik van alcohol op straat.

Ook bij grote evenementen worden onze BOA's ingezet. Ze voeren controles uit in het kader van de drank- en horecawet.

Contact

U kunt een BOA altijd op straat aanspreken als u vragen heeft. Ervaart u overlast? Laat het ons weten. Maak dan online een melding in Fixi. Ook kunt u een melding doen met de Fixi App.