Producten en diensten

Vacature vervulling

Uw reguliere vacature kunt u naast de bestaande kanalen ook bij ons uitzetten. Wij hebben een groot (regionaal) bereik van werkzoekenden en netwerken, wat de kans op een succesvolle match vergroot.

Proefplaatsing

Wilt u iemand uit ons werkzoekendenbestand in dienst nemen, maar weet u niet zeker of de kandidaat passend is voor de functie? Dan kunt u gebruik maken van een proefplaatsing. Wij maken dan samen met u en de kandidaat een beoordeling om een proefplaatsing in te zetten. Dit om de kans op een geslaagde match te vergroten.

Werkstage

Tijdens deze stage werkt de werkzoekende op een vooraf vastgestelde periode bij u, om ervaring op te doen in het werkveld waarin de kandidaat in de toekomst graag aan het werk wil. De kandidaat kan op deze manier competenties ontwikkelen op de werkvloer, om zo de kansen op de reguliere arbeidsmarkt te vergroten. Wij vragen van u gedurende deze periode de begeleiding van de kandidaat op de werkvloer te verzorgen. U heeft deze periode geen loonkosten voor de kandidaat. De inkomensvoorziening wordt namelijk door de uitkerende instantie doorbetaald.

Jobcoaching

Om u te ondersteunen bij het begeleiden van de kandidaat, bieden wij jobcoaching aan voor kandidaten die problemen ondervinden bij het werk. Door de jobcoach worden bij aanvang van de werkzaamheden en in samenspraak met u en de kandidaat leerdoelen en ontwikkelpunten afgesproken. Deze jobcoaching kan intensief of minder intensief worden ingezet. Dit blijft maatwerk en is afhankelijk van de behoefte van de kandidaat en u als werkgever.

Scholing en opleiding

Wij geven u advies over scholingsmogelijkheden en financiƫle regelingen die er zijn met betrekking tot scholing en ontwikkeling van uw huidige personeel. Dit om in de toekomst beter in te kunnen spelen op de vraag en behoefte van de arbeidsmarkt.