Wmo en PGB aanbieders

Om de kwaliteit en rechtmatigheid van zorg te beoordelen zijn regels nodig. Deze regels zijn in oktober 2020 regionaal vastgesteld door gemeenten in Oost-Groningen. Als basis hiervoor zijn onderzoeken vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Jeugdwet gebruikt. De regels, ook wel toetsingskaders genaamd, zijn bedoeld voor aanbieders van zorg op het gebied van Wmo en Jeugd. Gemeenten hebben nu richtlijnen om goed toezicht te kunnen houden op de aanbieders die de zorg namens ons aanbieden aan onze inwoners.

Wat zijn toetsingskaders?

Ze bieden richtlijnen voor het uitvoeren van de zorg in onze gemeente en bescherming én regels voor alle partijen:

Aanbieders zorg

Duidelijke regels waaraan de zorg moet voldoen.

Gemeente

Duidelijke regels voor toetsen uitgevoerde zorg.

Cliënten Wmo en PGB (Persoonsgebonden Budget)

Duidelijk hoe de zorg van aanbieders eruit moet zien.

Om welke zorg gaat het?