Standplaatsvergunning

Een standplaatsvergunning geeft toestemming voor het innemen van een standplaats voor het verkopen van goederen of aanbieden van diensten. Het gaat om een standplaats buiten de weekmarkten om. Een vis- of patatkraam bijvoorbeeld. Een standplaatsvergunning is maximaal één jaar geldig. In de vergunning staat de termijn aangegeven. Over de gehele gemeente verspreid zijn er maximaal twaalf standplaatsen.

Wilt u een vaste standplaatsop één van de weekmarkten in onze gemeente? Dan vraagt u een standplaatsvergunning voor de warenmarkt.

U ontvangt binnen acht weken schriftelijk bericht van ons over het goedkeuren of afwijzen van uw vergunningaanvraag. Deze termijn kan verlengd worden met nog eens acht weken.

Aanvragen

Download het Aanvraagformulier voor een standplaatsvergunning APV (PDF). Stuur het ingevulde formulier samen met de gevraagde bijlagen naar gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

U kunt ook bij ons op het gemeentehuis langskomen om een standplaatsvergunning voor de warenmarkt aan te vragen. Maak van tevoren wel een afspraak door te bellen naar (0599) 631 631. Het is handig als u het aanvraagformulier voor een standplaatsvergunning APV en de gevraagde bijlagen alvast meeneemt.

Via internet aanvragen niet mogelijk.

Kosten

Een standplaatsvergunning kost in 2022:

  • € 22,83 voor een dag
  • € 44,04 voor een week
  • € 85,95 voor een maand
  • € 301,28 voor een jaar

Ook vraagt de gemeente een vergoeding voor het gebruik van gemeentegrond.

Meer weten?

Heeft u nog vragen dan kunt u op werkdagen ons Klant Contact Centrum bellen via (0599) 631 631.