Alcoholvergunning

U hebt een alcoholvergunning (voorheen drank- en horecavergunning) nodig als u alcohol wilt verkopen of schenken. Bijvoorbeeld als u een café, (sport)kantine, dorpshuis, restaurant of slijterij begint of overneemt. Deze vergunning is pand- en ondernemers gebonden. Dit betekent dat een vergunning nooit overgedragen kan worden aan een andere ondernemer. Een alcoholvergunning vraagt u minimaal 8 weken van tevoren aan bij de gemeente waarin uw bedrijf actief is.

 

Vergunning of melding

Wanneer is de alcoholvergunning nodig?

 • Als u drank wilt verkopen en schenken in een café, restaurant, buurthuis of sportkantine.
 • Als u drank wilt verkopen en schenken in een slijterij.
 • Als uw onderneming naar een andere locatie verhuist.
 • Als de ondernemersvorm verandert, bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een vof of BV.
 • Als iemand anders ondernemer wordt.

 

Vergunning wijzigen

Komt er een nieuwe leidinggevende of vertrekt een leidinggevende? Geef dit door aan de gemeente. Ook wanneer u gaat verbouwen, moet u dit melden. Uw vergunning moet dan gewijzigd worden.

 

Geen vergunning nodig

In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry (zwak alcoholhoudende dranken) verkopen:

 • Supermarkt
 • Levensmiddelenwinkel
 • Snackbar
 • Traiteur
 • Tabakspeciaalzaak

U heeft in bovenstaande gevallen geen vergunning nodig als u zwak alcoholhoudende dranken verkoopt. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven.

 

Tijdelijk alcohol schenken

Wilt u bij een evenement alcohol verkopen of schenken? Dan kunt u een tijdelijke ontheffing aanvragen.

 

Kosten

 • Een aanvraag voor de alcoholvergunning kost € 450,00,-.
 • Wijziging vergunning vanwege een verbouwing: € 100,-.
 • Melding leidinggevende: € 150,-.

Alle bedragen (2023) vindt u terug in de legesverordening.

Aanvragen

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is gevestigd.

Aanvragen doet u tijdens een intakegesprek. Die persoon bepaalt samen met u welke vergunning(en) u precies moet aanvragen. Mail om een afspraak te maken naar gemeente@stadskanaal.nl of bel met 0599 631 631.

Wat u mee moet nemen, wordt u verteld bij het maken van de afspraak.

 

Voorwaarden

Met een alcoholvergunning mag u alcohol schenken en verkopen aan personen van 18 jaar en ouder. U moet (opnieuw) een alcoholvergunning aanvragen als:

 • U een bedrijf waar u alcohol wilt schenken of verkopen start, verhuist of overneemt.
 • Het bedrijf (bouwtechnisch) verandert.
 • De ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld: uw eenmanszaak wordt een bv).

In de alcoholvergunning staan eisen. Als u zich niet aan deze eisen houdt, kan de gemeente u een boete geven of uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Ook kan de gemeente uw vergunning helemaal intrekken.

De eisen zijn onder andere:

 • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U hebt een diploma of verklaring Sociale Hygiëne en u staat in het Register Sociale Hygiëne.
 • U bent van onbesproken gedrag (u bent bijvoorbeeld niet veroordeeld). Wij toetsen uw aanvraag aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob).
 • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn.
 • Het pand voldoet aan de inrichtingseisen. Deze eisen (over bijvoorbeeld oppervlakte, ventilatie en toiletten) zijn vastgelegd in de Alcoholwet, de Alcoholregeling en het Bouwbesluit.

Verdere eisen worden met u besproken tijdens uw intakegesprek. 

 

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens 2 leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken is 1 van deze leidinggevenden aanwezig.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

 

Hoe lang duurt het

U krijgt binnen 8 weken bericht.

Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.

 

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Andere vergunningen nodig?

Als u ook een terras wilt gebruiken bij uw horecazaak, dan hebt u een terrasvergunning nodig of moet u een terrasmelding doen.

Als u een kansspelautomaat in uw zaak wilt plaatsen (maximaal 2), dan hebt u hiervoor een speelautomatenvergunning nodig.

De gemeente neemt samen met u door welke aanvragen u precies moet doen.

Contact

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak door te mailen naar gemeente@stadskanaal.nl of te bellen met 0599 631 631.